Rosną budżety na bezpieczeństwo

Aż 39 proc. dużych polskich przedsiębiorstw, liczących ponad 250 pracowników, planuje zwiększenie budżetu na bezpieczeństwo IT w bieżącym roku. Natomiast 52 proc. z nich informuje, że ma elastyczny budżet, tzn. taki, który można zwiększyć w razie potrzeby. Gros pytanych firm poinformowało o rozbudowie budżetów przeznaczonych na cyberochronę w ciągu ostatniego roku – najczęściej o 10–19 proc. (42 proc. wskazań). Przedsiębiorstwa usługowe, w porównaniu z tymi z innych branż, znacznie częściej planują pomnożenie wydatków na bezpieczeństwo IT.

Ponad połowa (56 proc.) dużych przedsiębiorstw uważa, że korzystanie ze sprzętu mobilnego niesie ze sobą spore ryzyko. Nieco mniej (44 proc.) sądzi, że cloud computing stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa IT, lecz – co istotne – w znacznej części są to odpowiedzi firm, które nie korzystają z chmury.

Brak reguł korzystania z urządzeń mobilnych w przedsiębiorstwie to jedno z naczęściej wymienianych zagrożeń w obsłudze IT. Tylko 50 proc. firm twierdzi, że radzi sobie z zabezpieczaniem urządzeń swoich pracowników.