Outsourcing IT ważny dla MSP

Ponad połowa małych i średnich firm (55 proc.) korzysta z outsourcingu IT – takie dane zawiera raport Orange Insights opracowany przez ICAN Research. Niemal trzy czwarte badanych (74 proc.) twierdzi, że outsourcing IT jest ważny w informatyzacji przedsiębiorstwa. Najczęściej tę odpowiedź wskazały firmy z branży handlowej (75 proc.), usługowej (74 proc.) i produkcyjnej (72 proc.). MSP korzystające z outsourcingu w większości preferują usługi wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Mniej niż połowa woli współpracować z niezależnymi konsultantami bądź informatykami.

Prawie połowa MSP (49 proc.) korzysta z outsourcingu usług IT, przede wszystkim we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych, a 36 proc. wykorzystuje go do serwisowania sprzętu oraz rozwoju systemów.

W sektorze usług przedsiębiorcy za pomocą outsourcingu najczęściej rozwijają systemy informatyczne (45 proc.), a najrzadziej takie usługi, jak backup danych, chmura oraz helpdesk (po 1 proc. wskazań). Według badania te trzy obszary mają w najbliższych latach największy potencjał wzrostu, pod kątem zainteresowania outsourcingiem.

Źródło: raport Orange Insights