Lepszy rok dla IT

Wydatki na IT w regionie EMEA wzrosną w 2017 r. o 1,9 proc., do 1,25 bln dol. – prognozuje Gartner. Oznacza to poprawę koniunktury w zestawieniu z 2016 r., który powinien zakończyć się wzrostem o 0,6 proc. W przyszłym roku klienci mają przeznaczać więcej środków przede wszystkim na oprogramowanie i usługi (odpowiednio +6,8 proc. i +4,1 proc. w porównaniu z br.). Nawet w przypadku sprzętu, który jest głównym hamulcem wzrostu wydatków na IT w regionie, inwestycje będą tylko nieznacznie niższe (-0,8 proc.). W zachodniej Europie przewidywane są spadki sprzedaży sprzętu i usług telekomunikacyjnych przez kolejne trzy lata, ze względu na nasycenie rynku. Wyhamowuje dynamika sprzedaży infrastruktury centrów danych, zwłaszcza serwerów, ze względu na rozpowszechnianie się oprogramowania jako usługi.