„Czas przepastnych budżetów dobiega końca”

Wartość rynku usług IT w Polsce w 2017 r. osiągnęła poziom 12,3 mld zł – wynika z szacunku PMR. Oznacza to odbicie po wyjątkowo złej sytuacji na całym rynku IT w 2016 r. Ale podawana wartość wciąż jest niższa niż w 2015 r. Zdaniem analityków ubiegłoroczny wzrost wynika z poprawy w segmencie przedsiębiorstw, które chętniej niż w poprzednich latach inwestują w IT. Firmy skoncentrowane na rynku zamówień publicznych nadal w ub.r. borykały się z kłopotami.

Zauważalnym trendem jest rozwój outsourcingu, dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą zmniejszać koszty utrzymania własnej infrastruktury ICT. Respondenci z największych firm w Polsce optymistycznie oceniają perspektywy tego segmentu. Aż 77 proc. pytanych uważa, że w ciągu najbliższych 2 lat zainteresowanie outsourcingiem IT wzrośnie. Na poprawę sytuacji w branży wpływa też rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych i dostosowywanie się przedsiębiorstw do nowych regulacji (jak JPK, RODO).

Na rynek usług IT nadal w dużym stopniu rzutuje ryzyko związane z sytuacją w sektorze publicznym. Administracja dąży do ograniczenia wydatków, więc zdaniem analityków w najbliższym czasie nie będzie przeznaczała na usługi informatyczne tak dużych kwot jak przed 2016 r. W związku z rosnącą popularnością body leasingu (wynajmu fachowców) oraz insourcingu, a także outsourcingu infrastruktury IT – w perspektywie kolejnych kilku lat może osłabnąć rola dużych firm, które opierają swoją działalność na wielomilionowych kontraktach, głównie publicznych. „Czas przepastnych budżetów na IT i niekończących się projektów dobiega końca” – uważa PMR.
 

Źródło: PMR, Raport „Rynek usług IT w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018–2023”