5 lat wzrostów na polskim rynku IT

Przychody na polskim rynku IT w 2018 r. zwiększą się o 5,5 proc. w ujęciu rok do roku, osiągając poziom 32,6 mld zł – prognozuje PMR. W 2019 r. dynamika powinna wynieść 4,8 proc., co oznacza uzyskanie wartości 34,2 mld zł. Generalnie średnia stopa wzrostu polskiego rynku IT w latach 2018–2023 ma wynieść 3 proc. rocznie. Oznacza to, że użytkownicy technologii zwiększą w tym okresie swoje wydatki na rozwiązania informatyczne o 8 mld zł. Po słabym 2016 r. (spadek obrotów o 4,6 proc.) rynek na dobre powrócił więc na ścieżkę wzrostu.

Lepszą koniunkturę potwierdzają opinie dostawców. Ponad 80 proc. ze 100 największych przedsiębiorstw IT uważa, że w 2018 r. wartość polskiego rynku IT wzrośnie, a w 2019 r. poprawy oczekuje trzy czwarte badanych. Co ciekawe, jako czynnik rozwoju krajowego sektora IT w ciągu najbliższych dwóch lat najczęściej wymieniano RODO (45 proc. wskazań). Warto dodać, że badanie przeprowadzono w II kw. 2018 r., kiedy to 36 proc. pytanych firm IT zadeklarowało, że wypracowało znaczące przychody w związku z RODO, a 18 proc. spodziewało się dodatkowych obrotów z tego tytułu.

Firmy IT wciąż liczą na poprawę koniunktury w sektorze publicznym: 45 proc. największych przedsiębiorstw z branży oczekuje, że nastąpi ona w 2019 r., a zdaniem 19 proc. z nich – dopiero w 2020 r. Natomiast 15 proc. spodziewa się ożywienia już w końcu br. Pesymistami okazało się tylko 7 proc. pytanych – uważają, że na krajowym rynku zamówień publicznych lepiej już nie będzie.

Źródło: PMR, raport „Rynek IT w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”.