Gwarancja i ubezpieczenia w modelu „as a Service”

Główną zaletą używania sprzętu w modelu „as a Service” jest zdaniem nabywców możliwość zakupu większej liczby akcesoriów, bo koszty są rozłożone w czasie (54 proc.). Cenią sobie oni także przewidywalność wydatków (49 proc.) i szybszy dostęp do najnowszych technologii (34 proc.). Inne wskazane plusy to możliwość dostarczenia urządzeń bezpośrednio pracownikom, gdziekolwiek się znajdują, oraz zdjęcie z barków działu IT problemu wycofania czy utylizacji sprzętu po zakończeniu jego cyklu życia – wynika z badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii przez Opinion Matters dla Panasonica.

Wśród respondentów były m.in. firmy używające wzmacnianych urządzeń. Okazało się, że w przypadku takich laptopów i tabletów ich wymiana następuje zwykle co 2–3 lata. Zatem umową „as a Service” najlepiej zainteresować klienta pod koniec tego okresu.

Badanie wykazało też, że świadomość oferty usługowej bazującej na sprzęcie jest niska – 69 proc. ku-
pujących nie wiedziało, jakie firmy dostarczają rozwiązanie w modelu „as a Service”. Spośród standardowych elementów oferty nabywców najbardziej interesowała 3-letnia gwarancja na
sprzęt. Natomiast wśród istotnych opcji użytkownicy najczęściej wymieniali: ubezpieczenie, poszerzoną gwarancję, akcesoria oraz specjalistyczne aplikacje.

Źródło: Panasonic Business