Wydłuża się cykl wymiany PC

Przeciętny wiek użytkowania komputera wydłużył się w 2018 r. do sześciu lat – ustalił Avast. W 2017 r. wynosił pięć i pół roku. Według analizy obejmującej 163 mln laptopów i desktopów na świecie – w domach i przedsiębiorstwach  – dominują maszyny mające co najmniej cztery lata, to jest wyprodukowane w 2014 r. lub wcześniej. Aż 15 proc. sprawdzanych komputerów będących nadal w użyciu ma osiem lat (tj. pochodzą z 2010 r.). W większości urządzeń (62 proc.) wytworzonych przed 2015 r. system operacyjny zaktualizowano już do Windows 10, co ogranicza liczbę zainteresowanych wymianą starszego sprzętu na nowy z powodu zakończenia wsparcia dla Windows 7 na początku 2020 r.

 


Flauta na rynku bezpieczeństwa IT

Wiele mówi się o trendzie dotyczącym rosnących nakładów firm na ochronę przed cyberzagrożeniami, ale w polskiej dystrybucji tego nie widać. Przychody ze sprzedaży produktów bezpieczeństwa IT dla przedsiębiorstw w 2018 r. były niemal takie same jak rok wcześniej. Wzrosły jedynie o 0,76 proc. – ustalił Context w oparciu o dane od dystrybutorów. Obejmują one sprzęt i oprogramowanie (on-premise i w chmurze), które zgrupowano w trzy kategorie rozwiązań: ochrona i odzyskiwanie danych, zabezpieczenia punktów końcowych oraz ochrona sieci.
Flauta na polskim rynku kontrastuje ze wzrostem na zachodzie Europy, gdzie dystrybutorzy zwiększyli obroty w segmencie bezpieczeństwa cyfrowego o 8,8 proc. Więcej zamawiali zarówno klienci korporacyjni, jak i MŚP. Najbardziej wzrósł popyt na rozwiązania do ochrony i odzyskiwania danych (+51,3 proc.). Największy udział w rynku ma segment ochrony punktów końcowych (+12,6 proc.). W przypadku zabezpieczeń sieci wynik poprawił się o 2,1 proc., głównie dzięki oprogramowaniu. Sprzedaż urządzeń natomiast spadła. Zdaniem analityków można spodziewać się dalszego wzrostu popytu na rozwiązania bezpieczeństwa IT w dystrybucji, przede wszystkim z powodu RODO.