Więcej on-premise niż chmury

W IV kw. 2018 r. sprzedaż tradycyjnej infrastruktury, tj. niezwiązanej z cloud computingiem, ponownie była większa niż dostawy sprzętu do budowy chmury – ustaliło IDC. Proporcje udziałów w skali światowej wyniosły 51,7 proc. do 48,3 proc. Dane obejmują serwery, pamięć masową i przełączniki. W ujęciu wartościowym obroty na infrastrukturze chmurowej wzrosły o 28 proc. rok do roku, ale spadły o prawie 7 proc. wobec III kw. 2018 r. W przypadku instalacji on-premise było to odpowiednio mniej niż 1 proc. oraz +11,1 proc.

W opinii analityków zmiana jest przejściowa. Wskazuje na to trwający cykl odświeżania infrastruktury, który zakończy się ich zdaniem w 2019 r. Według prognozy trend jest oczywisty: rynek urządzeń przeznaczonych do usług chmurowych będzie wyraźnie rosnąć w kolejnych latach – w 2019 r. obroty mają zwiększyć się o 6 proc. rok do roku wobec 1,3 proc. w 2018 r. Zapotrzebowanie na sprzęt niezwiązany z cloud computingiem powinno natomiast maleć. Udział takich rozwiązań w rynku serwerów, pamięci masowych i przełączników w 2023 r. ma wynieść 40,5 proc. wobec 51,6 proc. w roku 2018. W ciągu najbliższych pięciu lat przewidywany jest poza tym znaczny wzrost liczby wdrożeń chmury prywatnej.

Źródło: IDC