IT priorytetem szefów

IT jest na drugim miejscu wśród priorytetów szefów firm. Na technologie informatyczne wskazało 32 proc. spośród 473 CEO dużych przedsiębiorstw ankietowanych przez Gartnera. Więcej głosów uzyskał po prostu wzrost (53 proc.), a następne w kolejności są: rozwój strukturalny (31 proc.), kwestie finansowe (23 proc.), kadry (21 proc.) i klienci (15 proc.). Co ciekawe, na szarym końcu priorytetów uplasowały się innowacje (8 proc.) i zarządzanie ryzykiem (7 proc.).

Z badania wynika jednak, że realizacja większości priorytetów, nie tylko IT, i tak ostatecznie oznacza inwestycje w rozwiązania informatyczne. Przykładowo jednym ze sposobów na wzrost firmy są zdaniem szefów inwestycje w cyfryzację biznesu. Już 82 proc. CEO twierdzi, że ich przedsiębiorstwa są w trakcie transformacji w tym kierunku (wobec 62 proc. w ub.r.). Badani przyznali także, że rozwiązania informatyczne to jedna z dwóch głównych metod zwiększania wydajności (47 proc.).

Szefowie większe znaczenie niż w ub.r. przywiązują też do zarządzania kosztami (12 proc.). Pytani o sposoby, jak to zrobić, wskazywali  m.in. na zastosowanie rozwiązań technologicznych (27 proc.). CEO obawiają się przy tym, że niektórzy dyrektorzy nie mają wystarczających umiejętności cyfrowych. Wegług nich w biznesie najbardziej potrzebuje ich dział sprzedaży, zarządzania ryzykiem, łańcuchem dostaw i HR.

Wśród kompetencji, które firmy muszą rozwijać, wskazywano przede wszystkim zarządzanie specjalistami (18 proc.), a następnie cyfryzację (17 proc.), a także centralizację danych lub zarządzanie nimi (15 proc.). Analitycy zwracają uwagę na fundamentalne znaczenie decyzji biznesowych podejmowanych w oparciu o dane. Źródło: Gartner