Długie rozstanie z Windows XP i 7

Aż 41 proc. domowych użytkowników komputerów korzysta z systemów operacyjnych, które nie są już wspierane lub zbliża się kres ich bezpiecznego użytkowania – ustalił Kaspersky. W przypadku mikrofirm odsetek ten wynosi 40 proc., z kolei w małych i średnich przedsiębiorstwach i korporacjach – 48 proc. Sytuacja ta stwarza w ocenie rosyjskich specjalistów poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzeń i sieci.

Według Kaspersky’ego przyczyny zwlekania z aktualizacją starszych Windowsów są różne: korzystanie z oprogramowania, które nie jest kompatybilne z najnowszymi wersjami systemu operacyjnego, brak środków na migrację, przyzwyczajenie do starego systemu.

Okazuje się, że Windows 7 wciąż jest bardzo popularny zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i w firmach. Chociaż przedłużony okres wsparcia systemu kończy się w styczniu 2020 r., 38 proc. konsumentów i bardzo małych firm, a także 47 proc. MŚP i dużych przedsiębiorstw nadal z niego korzysta. Dane pochodzą z sierpnia br. z urządzeń, na których działa oprogramowanie Kaspersky’ego.

Zanosi się na to, że w Polsce problem z nieaktualizowanym Windows 7 po styczniu 2020 r. również będzie spory. Według danych Gemiusa z sierpnia br. „siódemka” działała na 32 proc. krajowych PC (konsumenckich i firmowych łącznie). Odsetek ten wprawdzie się zmniejsza, ale w ślimaczym tempie (w styczniu br. wynosił 35,5 proc.). Z kolei Windows XP nadal działa na 2,7 proc. maszyn w kraju.

Źródło: Kaspersky
 

Dokąd zmierza polska chmura

Jedna czwarta (25 proc.) dużych firm, 24 proc. średnich i 19 proc. małych zamierza zwiększyć wydatki na usługi chmury publicznej – wynika z badania zrealizowanego przez IDG w partnerstwie z Oktawave. Tylko garstka deklaruje cięcie nakładów na ten cel (odpowiednio 1 proc., 3 proc., 0 proc.), a pozostali zamierzają utrzymać wydatki na obecnym poziomie.

Nie ma jednego dominującego kierunku rozwoju chmury w Polsce. Dla niemal dwóch piątych przedsiębiorstw (36 proc.) optymalnym rozwiązaniem jest model hybrydowy. Co trzecia firma (30 proc.) planuje zwiększyć swoje zaangażowanie w chmurze publicznej, a co piąta bazuje tylko na niej i nie zamierza tego zmieniać. Co ciekawe, jedynie niewielki odsetek chce zmienić dostawcę usług chmurowych.

Źródło: badanie IDG we współpracy z Oktawave, Raport „Chmura publiczna w Polsce 2019”