Jakich innowacji chcą MŚP

Ośmiu na dziesięciu przedsiębiorców z sektora MŚP przyznaje, że inwestowanie w technologie ma pozytywny wpływ na innowacyjność. Z kolei 75 proc. twierdzi, że innowacje są potrzebne, aby konkurować na rynku krajowym, zaś 2/3 zgadza się, że są konieczne do osiągnięcia sukcesu za granicą.

Co oznaczają innowacje, czyli wdrożenia IT, dla szefów MŚP? Przede wszystkim decydenci oczekują, że wspomogą one rozwój nowych produktów, które sprostają dotychczas niespełnionym oczekiwaniom klientów (80 proc. odpowiedzi). Na topie listy priorytetów jest także zwiększanie efektywności biznesowej w celu minimalizacji kosztów i podniesienia dochodów (77 proc.) oraz wdrażanie nowych strategii marketingowych i sposobów dotarcia do klienta (73 proc.).

Decydenci w MŚP wśród powodów wprowadzania innowacji w firmach wymieniają przede wszystkim chęć podniesienia przychodów (90 proc.) i zwiększenia zysków (87 proc.). Równie istotne okazuje się dostarczanie najlepszych w swojej klasie produktów i usług (87 proc.) oraz minimalizacja kosztów (87 proc.). To cenna wskazówka, o jakich korzyściach z proponowanych rozwiązań IT powinni rozmawiać ich dostawcy z szefami MŚP. Z kolei zdaniem pytanych pracowników najbardziej istotną rolą innowacji jest minimalizacja kosztów (47 proc.).