Bułgarzy cenią nas za wiedzę

Krzysztof Grindel,

CEE Sales Director Export Department, Veracomp

 

 

Od kiedy Veracomp działa na rynku bułgarskim?

Jesteśmy tutaj obecni od ponad dekady. Jednak oficjalne otwarcie bułgarskiego oddziału nastąpiło w listopadzie 2016 r. Obecnie pracuje w nim osiem osób, w tym trzech inżynierów systemowych. Jako dystrybutor z wartością dodaną musimy zapewnić wsparcie dla każdego oferowanego przez nas produktu. W bieżącym roku powiększyliśmy powierzchnię naszego biura w Sofii, a w pierwszym kwartale przyszłego roku planujemy kolejne rekrutacje.

Jakich przychodów spodziewacie się w 2018 r.?

Wszystko wskazuje na to, że nasze przychody na rynku bułgarskim osiągną poziom 5 mln euro. To dobry wynik, biorąc pod uwagę to, że w 2016 r. uzyskaliśmy 1,2 mln euro, a rok później 1,8 mln euro. Jeśli chodzi o poziom przychodów, znajdujemy się w pierwszej czwórce największych dystrybutorów VAD w Bułgarii, a różnice w przychodach pomiędzy firmami z czołówki są niewielkie.

Jak reagują partnerzy, gdy dowiadują się, że jesteście z Polski?

Nasi partnerzy wiedzą, że Veracomp to stabilna spółka dysponująca dużym portfolio produktów. Często zdarza się, że pytają nas o rozwiązania, których do tej pory nie oferowali w Bułgarii. Dajemy im więc szansę na realizację wdrożeń w nowych obszarach. Tutejsze firmy cenią nas również za wiedzę i duże doświadczenie. Amerykańscy producenci chlubią się wdrożeniami w dużych bankach i wielkich firmach. Bułgarscy integratorzy patrzą na takie referencje z dużą rezerwą, ze względu na specyfikę amerykańskiego rynku, w tym inne postrzeganie sektora SMB. Dużo bardziej interesujące są dla nich pokazywane przez nas przykłady z Polski, Chorwacji czy Serbii. Dzięki temu, że mamy oddziały w kilku krajach europejskich, możemy dzielić się unikalną wiedzą, spostrzeżeniami, a także uczyć na błędach.