System RhinoAMI sprawdzi się zarówno jako narzędzie  dla osób zarządzających halami w firmach logistycznych, obiektami handlowymi, zakładami przemysłowymi, jak i budynkami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego, takimi jak szkoły i gminne przedszkola, oraz nieruchomościami w spółdzielniach mieszkaniowych. Wszędzie tam koszty energii elektrycznej to jedna z ważniejszych pozycji w budżecie administratora budynku. W zależności od jego lokalizacji oraz powierzchni mogą stanowić nawet jedną trzecią wszystkich wydatków. Tymczasem właściciele i zarządcy nieruchomości często mają problem z szybkim i bezbłędnym spisywaniem stanu liczników, zmniejszeniem kosztów oświetlenia i ogrzewania budynku oraz precyzyjnym prognozowaniem zużycia mediów.

Inteligentny system telemetryczny RhinoAMI powstał w odpowiedzi na ich potrzeby. Dostarcza on pełnych informacji dotyczących zużycia mediów. Ryzyko błędnych odczytów liczników wykluczone zostało dzięki automatycznemu, jednoczesnemu pobieraniu i przesyłaniu informacji drogą radiową. Podejmowane przez administratora budynku świadome działania w tym obszarze skutkują zmniejszeniem kosztów zużycia energii nawet o około 15 proc.

Rozwiązanie jest bardzo proste w budowie i składa się z trzech elementów: radiowego modułu, który zbiera dane z liczników, kolektora tychże danych przekazującego je do centralnej bazy za pomocą sieci GSM lub Internetu, jak również aplikacji umożliwiającej zdalne śledzenie na bieżąco poziomu zużycia poszczególnych mediów.

 

Pomiary ułatwiają prognozowanie

System RhinoAMI daje administratorom budynków szereg możliwości, które sprzyjają efektywniejszemu zarządzaniu. Jedną z nich jest prognozowanie zużycia w danym miesiącu czy kwartale, co ułatwia negocjacje cen z dostawcami. Zarządca budynku może też wystawiać rachunki za media, bazując na ich rzeczywistym zużyciu, a nie na podstawie mało precyzyjnych prognoz.