Jednym z przykładów jest opracowane wspólnie ze specjalistami Kamsoftu rozwiązanie Archimedes. Umożliwia ono digitalizację dokumentacji medycznej dla systemu KS-SOMED. Przebieg całego procesu jest bardzo prosty, a obsługa programu intuicyjna. Do autoryzacji użytkownik wykorzystuje taki sam jak w KS-SOMED login i hasło lub kartę zbliżeniową czy magnetyczną. Następnie może szybko wyszukać pacjenta po numerze PESEL lub nazwisku i dołączyć kolejny dokument do jego archiwum. Każdy dokument może mieć nadany konkretny typ już na etapie skanowania. Zapewnia to usprawnienie pracy i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów w archiwizowaniu danych. Oprogramowanie oferowane jest w pakiecie z zaawansowanym wielofunkcyjnym urządzeniem drukującym oraz wsparciem technicznym i opieką serwisową.

 

Bezpieczeństwo i integralność danych

Największe wyzwania związane z administrowaniem dokumentacją wiążą się z bezpieczeństwem, zapewnieniem integralności oraz usprawnieniem zarządzania danymi. Dotyczy to zarówno cyfryzacji, jak i opracowania odpowiedniej polityki druku. Wdrożenie właściwych narzędzi służących do nadzoru nad tym, co, gdzie i przez kogo jest drukowane (Equitrac, WorkingDoc Cost Control, Card Authentication Package, Enhanced Locked Print, Streamline), umożliwia zabezpieczenie poufnych dokumentów oraz lepsze monitorowanie dostępu do nich, a w rezultacie obniżenie kosztów związanych z drukiem. Nie bez znaczenia są też dodatkowe funkcje związane z bezpieczeństwem, takie jak wydruk podążający czy poufny. Istotna jest również  możliwość sprawnego i efektywnego ucyfrowienia wstecznego istniejącej dokumentacji papierowej. Wiąże się to nie tylko z możliwością znacznie szybszego dostępu do danych, ale również obniżeniem kosztów archiwizacji.

Więcej informacji: healthcare@ricoh.pl