Ważne jest, że znacznie częściej na inwestycję w takie rozwiązania decydują się przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Ten trend świadczy o tym, że rośnie świadomość znaczenia, jakie ma dobrze funkcjonująca infrastruktura druku. A ta stanowi istotny element nowoczesnego środowiska pracy. Urządzenia drukujące pełnią niebagatelną rolę w obiegu dokumentów i są nieodzownym narzędziem służącym do szybkiej i bezpiecznej cyfryzacji dokumentów. Warto podkreślić, że efektywna ochrona danych wymaga kompleksowego podejścia do kwestii związanych z produkcją, zarządzaniem i dostępem do dokumentów w firmie. Ważnym elementem tego procesu jest zapewnienie odpowiedniej ochrony również w zakresie infrastruktury druku.

Ricoh Streamline NX to pakiet skalowalnych, zintegrowanych aplikacji przeznaczonych do kontroli i zarządzania całym środowiskiem druku w przedsiębiorstwie. Dzięki modułowej budowie oraz logicznemu systemowi licencjonowania umożliwia zharmonizowanie wszelkich procesów związanych z dokumentami papierowymi i cyfrowymi. System zapewnia monitorowanie statusu podłączonych do niego urządzeń i śledzenie postępu wykonywanych prac. Ułatwia również dostęp do funkcji urządzeń takich jak skanowanie oraz wydruk poufny i podążający. Jest to kompleksowe rozwiązanie integrujące i optymalizujące działanie całej floty urządzeń drukujących. Obsługa wszystkich modułów odbywa się za pomocą przeglądarki WWW. W ten sposób można uzyskać dostęp do systemu Ricoh Streamline NX z dowolnego miejsca.

Zawartość pakietu

Administration Manager (ADM) – centralny moduł oprogramowania Streamline NX przeznaczony do zarządzania i konfiguracji. Za jego pośrednictwem dokonuje się konfiguracji urządzeń i serwerów.

Authentication and Accounting Manager (AAM) – moduł umożliwiający uwierzytelnianie użytkowników na urządzeniach. Przechowuje informacje o przypisanych kartach zbliżeniowych, uprawnieniach do konkretnych funkcji urządzeń oraz odpowiada za synchronizację informacji o użytkownikach z usługą katalogową Active Directory.

Report Generator (RG) – moduł przeznaczony do generowania określonych raportów, zarówno na żądanie, jak i zgodnie ze sporządzonym harmonogramem.

Secure Print Manager (SPM) – instalowany na serwerze druku moduł służący do przechwytywania i wstrzymywania wydruków przechodzących przez serwer do momentu ich zwolnienia z urządzenia przez użytkownika. Prace nieodebrane są automatycznie usuwane.

Scan and Fax Manager (SFM) – moduł odpowiadający za przetwarzanie skanowanych dokumentów oraz OCR. Pliki mogą być skanowane do formatów: PDF, XLSX, DOCX oraz PPTX, a następnie wysłane do skrzynki e-mail, folderu i FTP. Dodatkowo umożliwia on dekretację dokumentu już na etapie skanowania.

Embedded client – terminal programowy, instalowany na urządzeniu wielofunkcyjnym Ricoh. Moduł ten służy do autoryzacji użytkowników oraz daje dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak wydruk bezpieczny, wydruk podążający oraz skanowanie Scan-To-Me. Ponadto jest odpowiedzialny za wysyłanie do serwera informacji o wykonywanych kopiach, wydrukach oraz skanowanych dokumentach.