Dzień 25 maja 2018 r. powinien być wyraźnie zaznaczony w kalendarzu każdej firmy prowadzącej biznes w Unii Europejskiej. Wówczas wejdzie w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które wymaga podjęcia konkretnych kroków, aby w bezpieczny sposób zbierać, przechowywać i przetwarzać dane osobowe. Tymczasem wiele firm wciąż odkłada przygotowania mające na celu zapewnienie zgodności systemów IT z nową ustawą.

Gdy nowe prawo zacznie obowiązywać, przedsiębiorstwa będą narażone przede wszystkim na znacznie większe grzywny. Analitycy firmy NCC Group wyliczyli, że w Wielkiej Brytanii naliczone w ubiegłym roku kary w łącznej wysokości 880 tys. funtów w trakcie obowiązywania ustawy RODO wyniosłyby… 69 mln funtów.

 

Rozmiar nie ma znaczenia…

Kolejną ważną i wzbudzającą wiele emocji kwestią jest wielkość firmy. Mniejsze podmioty nie są zadowolone z tego, że nowe obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa i ewentualne kary dotkną ich w podobnych proporcjach jak największe przedsiębiorstwa. Od wszystkich oczekuje się, że w bardziej dojrzały sposób będą zbierali, przechowywali i przetwarzali dane osobowe.

Jedyną znaczącą różnicą jest to, że od firm zatrudniających więcej niż 250 pracowników oczekuje się wprowadzenia stanowiska specjalisty ds. ochrony danych osobowych (Data Protection Officer, DPO). Oczywiście zalecane jest, aby mniejsze przedsiębiorstwa, których biznesowe funkcjonowanie w dużym stopniu uzależnione jest od przetwarzania danych osobowych, także miały do dyspozycji osobę o podobnej funkcji, np. w charakterze konsultanta, zatrudnionego na umowę-zlecenie lub w niepełnym wymiarze godzin.

 

Nowoczesna ochrona danych

Przez dekady bezpieczeństwo sieci, urządzeń końcowych i danych były traktowane jako zupełnie odrębne dziedziny. Ale gdy poziom skomplikowania zagrożeń znacznie wzrósł, w przeciwieństwie do liczebności zatrudnionych w działach IT ekspertów, walka starymi metodami stała się nieskuteczna. Aby pomóc klientom w stawieniu czoła problemowi, należy skorzystać z rozwiązań IT nowej generacji.