Raport Salesforce o nazwie „2016 State of IT” (www.salesforce.com/form/pdf/2016-state-of-it.jsp) sumuje wyniki badań ponad 2,2 tys. firm z całego świata. Autorzy opracowania podzielili badane organizacje na trzy grupy: High performers, czyli firmy uzyskujące wyniki biznesowe zdecydowanie powyżej średniej w branży, Moderate performers, przedsiębiorstwa uzyskujące wyniki przeciętne, oraz Under performers, czyli takie, które radzą sobie gorzej niż konkurenci.

Badanie bezspornie wskazuje na rosnące znaczenie technologii informatycznych w biznesie, ale także na różnice w sposobie podchodzenia do technologii informatycznych przez trzy wymienione grupy firm. Różnice te bezpośrednio przekładają się na rezultaty biznesowe. Aż 3⁄4 menedżerów z przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniach, planuje w najbliższych latach zwiększać ogólne budżety IT. Przy czym podmioty o lepszych wynikach biznesowych częściej (od 1,4 do 2 razy) od pozostałych planują zwiększanie inwestycji.

Aż 72 proc. firm z grupy High performers zdolnych jest tworzyć i wdrażać nowe rozwiązania technologiczne w czasie trzech miesięcy lub nawet krótszym. Deklarację taką składa tylko 46 proc. przedsiębiorstw osiągających wyniki poniżej przeciętnej. Firmy z grupy High performers aktywnie testują, adaptują i doskonalą nowo powstające rozwiązania oraz innowacje. Widać silną korelację między adaptacją techniki a rezultatami biznesowymi: im większa gotowość do nadążania za trendami w transformacji cyfrowej, tym lepsze wyniki. Z badań jasno wynika, że na rynku będą pogłębiać się różnice między liderami w danych branżach a resztą przedsiębiorstw właśnie dlatego, że ci pierwsi chętniej inwestują w IT, koncentrują się na nowościach, szybciej adaptują innowacyjne rozwiązania i częściej rozwijają swoje kadry.

Jakie są najważniejsze technologie dla biznesu? Ponad dwie trzecie (68 proc.) szefów działów IT planuje zwiększyć wydatki na migrację w chmurę, bezpieczeństwo i aplikacje. Termin „aplikacje” należy rozumieć jako rozwiązania dostępne z poziomu komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych i wspierające zarówno wewnętrzne działania (pracowników lub partnerów), jak i zewnętrzne (klientów). Nieco mniej niż dwie trzecie badanych chce zwiększyć wydatki na aplikacje mobilne ukierunkowane na sprzedaż i obsługę klientów, aplikacje zwiększające produktywność pracowników czy oprogramowanie dostępne jako usługa (SaaS).

W ciągu najbliższych 12–18 miesięcy niemal 90 proc. opracowywanych rozwiązań znajdzie się w kategorii aplikacji mobilnych. Przy czym firmy o ponadprzeciętnych rezultatach biznesowych planują znacznie więcej inwestować w rozwój takich rozwiązań w porównaniu z konkurentami. Obecnie aż 79 proc. firm na świecie rozwija i wdraża aplikacje dla swoich klientów, pracowników i partnerów biznesowych. Najczęściej (42 proc.) mają za zadanie zwiększyć produktywność pracowników. Jedną trzecią (34 proc.) stanowią rozwiązania klienckie, wspomagające sprzedaż, komunikację i obsługę, zaś 25 proc. – aplikacje wspierające współpracę z partnerami biznesowymi.