Rozwój Internetu i świadczonych w nim usług w modelu cloud computing wymusił intensywną konsolidację. Towarzyszy jej zwiększenie gęstości podstawowych zasobów centrum danych – mocy obliczeniowej w serwerach i pamięciach masowych.

Stopień tych zmian najłatwiej można zobrazować, prezentując wyniki poboru energii elektrycznej w centrum danych. Jeszcze do niedawna sprzęt w typowej szafie przemysłowej pobierał ok. 2–3 kW. Wprowadzenie wirtualizacji serwerów i desktopów bardzo szybko podniosło tę wartość do 10 kW, a nierzadko można też spotkać szafy z urządzeniami pobierającymi aż 18 kW. W takiej sytuacji konieczne jest wprowadzenie zmian w architekturze całego centrum danych. Dotyczy to fizycznego rozlokowania szaf, stabilnego zasilania i klimatyzacji oraz odpowiedniej infrastruktury sieciowej, która udźwignie tak skondensowaną ilość przesyłanych informacji.

Jednym z ważniejszych parametrów opisujących zainstalowany w centrum danych sprzęt jest współczynnik PUE (Power Usage Effectiveness), który stał się de facto standardem mierzenia efektywności energetycznej. PUE jest stosunkiem całkowitej energii dostarczanej do centrum danych do energii wykorzystywanej przez sprzęt IT (serwery, pamięci masowe i sieć komputerową). Idealną, choć praktycznie nieosiągalną wartością PUE jest 1 – w takim przypadku cała dostarczona energia jest zużywana przez sprzęt IT. Jednak część dostarczonej energii musi być zużyta przez system chłodzenia, zasilania gwarantowanego, oświetlenia i inne rozwiązania wspomagające infrastrukturę centrum danych. Typową wartością PUE dla tradycyjnego centrum danych jest 2, ale ośrodki korzystające z najnowszych rozwiązań są już bardziej efektywne i mają PUE o wartości znacznie poniżej 2.

Cezary Terepka

Channel Sales Manager, ZTE Poland

Rozpoczęliśmy współpracę z Eptimo w odpowiedzi na zachodzące zmiany na rynku IT, na którym obecnie klienci szukają zaawansowanych technologicznie produktów w atrakcyjnych cenach i dystrybutorów potrafiących dzielić się z nimi wiedzą. Firma Eptimo od początku istnienia jasno komunikowała właśnie te wartości – wierzymy, że nasza współpraca będzie owocna.