Przemysł wciąż jednak podchodzi ciągle z dużą ostrożnością do narzędzi wykorzystujących wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość. Jednym z powodów jest to, że ich zastosowanie wiąże się ściśle z cyfrową transformacją przedsiębiorstw, a ta – jak wykazują często badania największych firm analitycznych – niesie ze sobą poważne wyzwania. Mowa o ryzyku dużych nakładów na technologie, których zastosowanie nie gwarantuje osiągnięcia oczekiwanych rezultatów – zwiększenia innowacyjności, a ostatecznie wzrostu przychodów. O trudnościach, które napotykają podmioty wchodzące na ścieżkę cyfrowej transformacji, głośno mówią zarówno firmy analityczne, jak też sami producenci rozwiązań IT. Był to m.in. ważny wątek dorocznej konferencji Fujitsu Forum w Monachium, która odbyła się pod koniec 2017 r.

Szczególnie silna grupa innowacyjnych przedsiębiorstw, które wcześnie adaptują technologie VR i AR, działa na rynku amerykańskim. Jak wynika z badania PwC Disruptive Manufacturing, którego rezultaty opublikowano w 2016 r. (po przeprowadzeniu wywiadów ze 120 amerykańskimi firmami przemysłowymi), zestawy zawierające inteligentne okulary stosuje się już w takich dziedzinach jak: projektowanie i rozwój produktów, szkolenia pracowników, działania związane z konserwacją i naprawami czy BHP. Ponad jedna trzecia przebadanych przez PwC respondentów z amerykańskich firm już korzysta z technologii VR lub planuje to zrobić w ciągu następnych trzech lat.

Podobna wielkościowo jest każda z dwóch pozostałych grup – ta wykorzystująca w swoim przedsiębiorstwie rozwiązania AR oraz ta, która z żadną z wymienionych technologii nie wiąże swoich najbliższych planów. Jednocześnie prawie trzy czwarte przedstawicieli firm, które wzięły udział w badaniu, uważa, że rozwiązania z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości będą co najmniej umiarkowanie ważne dla konkurencyjności zakładów produkcyjnych w USA.

Z raportu PwC wynika, że zakłady wytwórcze najczęściej wspomagają się rozwiązaniami VR/AR przy projektowaniu produktów – tak twierdziło 38 proc. ankietowanych. W drugiej kolejności wykorzystywane są w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i szkolenia ich w zakresie umiejętności produkcyjnych (28 proc. wskazań). Dla 19 proc. badanych systemy VR i AR okazują się pomocne przy pracach konserwacyjnych i naprawczych. Taki sam odsetek zapytanych wskazał na zdalną współpracę z wykorzystaniem rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

 

5G ujawni potencjał AR i VR

Nowa generacja sieci komórkowej – 5G – odblokuje pełny potencjał technologii VR i AR – twierdzą eksperci. ABI Research przewiduje, że do 2026 r. prawie 10 proc. przemysłowych inteligentnych okularów i samodzielnych urządzeń Virtual Reality będzie wyposażone w moduł łączności 5G. Ten pomoże szczególnie pracownikom korzystającym z rozwiązań rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości w większej liczbie miejsc lub będącym w ruchu. ABI Research podkreśla, że aplikacje, które np. łączą grupę inżynierów terenowych ze „zdalnym ekspertem”, wymagają interakcji o wysokiej dokładności i maksymalnie obniżonych opóźnień, dlatego niezbędna jest ciągła łączność. Gdy użytkownicy zajmujący się serwisem i konserwacją znajdują się w odległych oddziałach firmy, w których nie ma sieci Wi-Fi, urządzenia mogą wykorzystywać właśnie sieci komórkowe, przy czym to 5G zapewni najlepszy komfort pracy.