Zdaniem specjalisty

Grzegorz Filarowski, CEO LOG System

Kwestie zarządzania licencjami, ale i bezpieczeństwa są ważne dla każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości. Małe firmy często nie zdają sobie sprawy, że mogą skorzystać z wiedzy ekspertów, ponosząc niewielkie lub praktycznie zerowe koszty. Jednocześnie wielu przedsiębiorców nie ma świadomości, że korzysta z nielegalnego oprogramowania. Zajęci sprawami bieżącymi nie pamiętają o tym, by przeprowadzić inwentaryzację posiadanych licencji. Może zdarzyć się również tak, że przyjmują, iż raz zainstalowane oprogramowanie nie potrzebuje corocznego przeglądu. Dlatego też wielu pracowników może korzystać z przedawnionego oprogramowania, bez odpowiednich kluczy licencyjnych lub wręcz przeciwnie – pracodawca płaci za programy wykorzystywane w niewielkim stopniu lub wcale.

Roman Stachnio, Sales Manager Poland and CEE, Certero

Największe problemy związane z nielegalnym oprogramowaniem występują najczęściej w centrach danych. Komputery PC lub smartfony zazwyczaj posiadają licencje, ponieważ sama tematyka licencjonowania PC i telefonów jest łatwiejsza. Jeżeli dodatkowo wiąże się to z umową wolumenową z producentem oprogramowania, to braki licencyjne są najczęściej niewielkie i wynikają z niedopatrzenia. W razie audytu nie wiąże się to z dużymi kosztami. W przypadku serwerowni natomiast brak licencji na klastrze lub nawet na wieloprocesorowym serwerze może mieć poważne konsekwencje finansowe.

Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny na Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie, Ivanti

Liczba audytów rośnie, w związku z czym duzi klienci przygotowują się na najgorsze. Przy czym producenci oprogramowania często sami wpędzają swoich klientów w „nielegalność”. Zdarza się, że mają problem z zaproponowaniem jasnych zasad licencjonowania swoim klientom. Oprogramowanie SAM ma więc tym drugim pomóc obronić się w razie audytu. W rezultacie obserwujemy wzrost zainteresowania i sprzedaży tego typu rozwiązań. Z kolei małe firmy korzystają z nielegalnego oprogramowania, ponieważ czują się bezkarne. Kto bowiem przyjdzie do malutkiego przedsiębiorstwa i sprawdzi, co pan Kowalski zainstalował na swoich komputerach?

Dariusz Kaczmarczyk, Business Development Manager Matrix42, Veracomp

Firmy nie korzystają z nielegalnego oprogramowania z premedytacją. Jednak często używają go nieświadomie – nie posiadając przedłużonej licencji. Wynika to w większości przypadków z braku kontroli nad czasem trwania umów licencyjnych oraz przenoszenia oprogramowania – wbrew zapisom licencyjnym – na inne urządzenia. Kolejnym powodem jest brak narzędzi i dobrych praktyk zarządzania oprogramowaniem. Największym straszakiem na użytkowników nielegalnego oprogramowania są zapisy prawne, np. art. 299 k.k. (działanie tu opisane skutkuje pozbawieniem wolności od 6 miesięcy do 6 lat) bądź art. 116 (ustawa o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych), oraz kary finansowe nakładane przez producentów oprogramowania.

Mateusz Majewski, Country Manager and Regional Director for South and East Europe, Snow Software

Według naszych obserwacji temat poszanowania własności intelektualnej jest coraz bardziej istotny. Kwestie ochrony własności intelektualnej nabierają znaczenia szczególnie w gospodarkach, gdzie rozwój oparty jest na Intellectual Property. Podobny trend obserwuje się w Polsce. Wielu z naszych klientów to małe przedsiębiorstwa, zarówno w naszym kraju, jak i w Europie. Decyzje o inwestycji w ten obszar w małych firmach nie są podyktowane strachem, obawą przed audytem, a wręcz przeciwnie. Przedsiębiorcy dzięki SAM chcą mieć lepszą kontrolę nad oprogramowaniem, optymalizować wydatki, monitorować rozwiązania chmurowe i analizować dane.