Radio Kraków to jedna z siedemnastu samodzielnych rozgłośni Polskiego Radia, nadająca całodobowy program regionalny i obejmująca zasięgiem województwo małopolskie. Oprócz serwisów i magazynów informacyjnych przygotowuje liczne audycje o tematyce publicystycznej, społecznej i kulturalnej.

Rozgłośnia dysponuje nowoczesnym studiem nagraniowym im. Romany Bobrowskiej, które składa się z sali koncertowej dla 200 osób oraz reżyserki (całość o powierzchni 200 m2). Ze względu na wielkość i zaplecze jest idealnym miejscem do nagrań koncertowych i studyjnych, w tym dużych form muzycznych, jak nagrania orkiestrowe (studio dysponuje odsłuchem osobistym dla 50 osób), ścieżki dźwiękowe do filmów, programów, audycji i multimediów.

Placówka aktywnie uczestniczyła w programie tworzenia Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych. Z założeń programu wynikało, że media powinny służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego. Program rozpoczęto w 2013 r.; zakładał on m.in. ujednolicony dostęp do zasobów audiowizualnych nadawców publicznych w Internecie, głównie tych, które należą do kanonu dziedzictwa narodowego. Dzięki temu z zasobów archiwalnych wszystkich spółek medialnych mogą korzystać zarówno użytkownicy zewnętrzni, jak i dziennikarze.

W ramach Radia Kraków działa też, będąca dumą rozgłośni, Fonoteka. Składają się na nią nagrania muzyczne zarejestrowane w radiowym studio oraz podczas licznych koncertów, programów kabaretowych i festiwali, a także różnorodne gatunki nagrań słownych, cennych ze względu na walory artystyczne i dokumentalne: słuchowiska, wywiady, reportaże, audycje poświęcone kulturze i sztuce, doniesienia sportowe oraz publicystyka. Archiwum Radia Kraków posiada największe i najcenniejsze zbiory archiwalne ze wszystkich publicznych rozgłośni regionalnych w Polsce. Te bezcenne zbiory są stopniowo przenoszone do archiwum cyfrowego i z czasem będą włączone do projektu Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych.

Jak zatem widać, przed osobami przygotowującymi system do przechowywania i archiwizacji danych stało duże wyzwanie. W poszukiwaniu najefektywniejszego systemu przetestowano szereg renomowanych rozwiązań do backupu i archiwizacji. Po wnikliwych analizach i testach zdecydowano się na wybór oprogramowania SEP sesam, które najlepiej sprawdziło się w istniejącej infrastrukturze sieciowej i serwerowej rozgłośni.

Tomasz Spyra,
architekt systemowy z firmy RAFcom, przeprowadzającej wdrożenie


Wdrożony system backupu SEP Sesam zaspokaja wszystkie potrzeby użytkownika w zakresie ochrony danych. Działa w sposób automatyczny, realizując opracowaną strategię backupów. Uruchomiony system powiadomień o zdarzeniach zapewnia ciągły monitoring stanu wykonywania kopii zapasowych. System pozwala na szybkie odtwarzanie danych z backupu dyskowego dla najnowszych plików oraz starszych znajdujących się na taśmach LTO. dzięki przechowywanym indeksom. Dzięki przechowywanym indeksom rozwiązanie umożliwia szybkie odnajdywanie wymaganych zasobów plikowych, które mają być odzyskane.