Surveillance Station to aplikacja, którą można pobrać ze sklepu QTS App Center dostępnego w każdym serwerze QNAP Turbo NAS. Zapewnia stworzenie profesjonalnego systemu monitoringu z funkcjami nagrywania obrazu z podłączonych kamer IP, odtwarzania go, inteligentnej analizy wideo (IVA), zarządzania zebranymi danymi i wysyłania powiadomień alarmowych.

Obraz z kamer jest  wyświetlany na różne sposoby – sekwencyjnie (jeden kanał po drugim) albo równolegle (od 1 do  64 kanałów jednocześnie). Wybrane modele serwerów Turbo NAS są wyposażone w port HDMI, dzięki czemu obraz z kamer można wyświetlać na podłączonym bezpośrednio telewizorze (funkcja QvPC).

Surveillance Station ma też funkcję e-mapy umożliwiającą wizualizację miejsca instalacji kamer IP. Pomaga to w szybkim ustaleniu położenia każdej z nich, gdy dojdzie do zdarzenia alarmowego. Ikona kamery zacznie wówczas migać, wskazując jego typ (wykrycie ruchu, otwarcie wejścia alarmowego, błąd połączenia, błąd nagrywania lub inne, zdefiniowane przez użytkownika). Do każdego zdarzenia może być przypisanych siedem typów działań, takich jak nagrywanie, zmiana ustawień funkcji PTZ kamery, wymuszenie otwarcia wyjścia alarmowego, powiadomienie e-mail, powiadomienie SMS, alarm dźwiękowy oraz inne, określone przez użytkownika.

Aplikacja Surveillance Station jest kompatybilna z ponad 3 tys. modeli kamer IP ponad 100 marek, a także zgodna w przyjętą w branży monitoringu specyfikacją ONVIF. Serwery Turbo NAS dostarczane są z przynajmniej jedną darmową licencją na kamerę IP. W zależności od potrzeb liczbę licencji można zwiększyć, dokupując odpowiednie pakiety.