Politechnika Poznańska jest państwową szkołą wyższą o profilu technicznym, o blisko 100-letniej tradycji akademickiej. Kształci ok. 20 tys. studentów na 10 wydziałach, prowadzących łącznie 28 kierunków studiów, na ponad 100 specjalnościach. Pracuje tu ok. 2,6 tys. osób. Uczelnia dysponuje 36 budynkami położonymi na terenie 5 kampusów.

 

Potrzeby

Sieć na uczelni ma duży wpływ na sprawność funkcjonowania i komunikowania się. Z powodu wykorzystywania jej do przesyłania bardzo ważnych danych przez dużą liczbę użytkowników musi wyróżniać się nie tylko wysoką wydajnością i dostępnością, ale także odpowiednimi systemami zabezpieczeń.

Pracownicy administracji wykorzystują sieć komputerową w trakcie pełnienia codziennych obowiązków, m.in. do wymiany czy archiwizacji dokumentów. Za jej pomocą mogą też łączyć się z bazami danych czy wewnętrznymi systemami. Z kolei pracownicy naukowi i wykładowcy dzięki stabilnej i szybkiej sieci mogą udostępniać informacje w trakcie zajęć oraz przesyłać duże ilości danych z prowadzonych badań. Także studenci potrzebują dostępu do sieci, aby w pełni wykorzystywać możliwości nowoczesnej edukacji.

Przed wdrożeniem obecnie eksploatowanych urządzeń Extreme Networks mieliśmy w sieci LAN w zasadzie szczątkową redundancję w warstwie drugiej i brak redundancji w warstwie trzeciej. Do monitoringu pracy sieci wykorzystywaliśmy głównie darmowe narzędzia, a zarządzanie urządzeniami odbywało się wyłącznie za pomocą CLI. Brakowało nam m.in. mechanizmu powiadamiania e-mailowego o awariach urządzeń w sieci. Nie mogliśmy także automatycznie przeprowadzać operacji takich jak upgrade oprogramowania switchy w zaplanowanym dogodnym (nocnym) czasie, co utrudniało pracę administratorom – mówi Artur Wawrzyniak z Sekcji Infrastruktury Działu Obsługi i Eksploatacji Politechniki Poznańskiej.

 

Zastosowane rozwiązanie

Proces wdrażania rozwiązań Extreme Networks na Politechnice Poznańskiej był wieloetapowy i zajął osiem lat. Polegał na wymianie dotychczas wykorzystywanych urządzeń na nowe oraz rozbudowie infrastruktury IT o kolejne rozwiązania. Cała sieć uczelniana składa się z ok. 400 switchy przeznaczonych do obsługi rozbudowanych systemów. Z oferty producenta uczelnia wybrała przełączniki Black Diamond 8800 i modele Summit z serii X. Zapewniają one dopasowywanie zasobów sieciowych do roli użytkownika. Dzięki temu możliwe jest nadawanie priorytetów wybranym grupom osób oraz dokładna kontrola nad tym, z jakich zasobów korzystają użytkownicy. Wysoka dostępność sieci przez cały czas jest możliwa dzięki modularnemu systemowi ExtremeXOS.