Korzystna rejestracja

Kolejna duża zmiana w programie partnerskim Sophos dotyczy wysokości rekomendowanych przydzielanych rabatów. Wszystkie oferowane przez producenta rozwiązania podzielono na cztery kategorie, w zależności od ich wartości i skalowalności. Do kategorii nr 1 zaklasyfikowano produkty dla małych i średnich firm, do trzech kolejnych zaś – rozwiązania dla rynku mid-market.

Wprowadzony podział ma znaczenie w zmodyfikowanej metodologii wyliczania należnych partnerom rabatów. Zrezygnowano z podziału na różne wartości rabatów dla sprzętu i oprogramowania, a ich wysokość uzależniono od przynależności oferowanych rozwiązań do danej kategorii. Znacznie zwiększono też wysokość bonusu za rejestrację projektów zawierających produkty zaliczone do kategorii oznaczonych numerem 2–4 (mid-market), a ponadto uzależniono jego wielkość od statusu autoryzacyjnego partnera. Rejestracji mogą podlegać wszystkie projekty o wartości powyżej 1,5 tys. euro.

Sophos gwarantuje także dodatkowe korzyści partnerom wyróżniającym się zaangażowaniem w pozyskiwanie nowych klientów, rejestrującym nowe projekty i doprowadzającym w założonym czasie do sfinalizowania transakcji. Na wniosek takiego partnera możliwe jest uzyskanie dodatkowego rabatu oraz wsparcia na specjalnych warunkach.

Nowy program partnerski obowiązuje od początku lipca 2019 r. Wówczas zostały przyznane statusy według zmodyfikowanych zasad, a także ustalono sześciomiesięczny okres karencji na spełnienie wymogów w zakresie certyfikacji i wyników sprzedaży. Ewentualne obniżenie poziomu dla firm, które nie spełnią wymagań, nastąpi w styczniu 2020 r.

Autoryzowanymi dystrybutorami Sophos w Polsce są firmy: AB, Konsorcjum FEN i S4E.

 

Więcej informacji dotyczących zmodyfikowanego programu partnerskiego oraz formularz rejestracyjny znajduje się na internetowej stronie producenta.