Startup Poland to organizacja nonprofit reprezentująca coraz szybciej rosnącą społeczność polskich startupów. Gromadzi ich już ponad 2,6 tys. – żadna inna instytucja badawcza w naszym kraju nie skupia większego zbioru tego typu podmiotów. Nic zatem dziwnego, że wszelkie jej publikacje cieszą się szczególnym zainteresowaniem działających już nowatorskich firm, ale również tych, które z własnym pomysłem zamierzają dopiero wystartować.

Zgodnie z przyjętą przez Startup Poland definicją za startup uznaje się przedsięwzięcie, które spełnia dwa warunki. Po pierwsze jest ściśle powiązane z sektorem cyfrowym, ze szczególnym naciskiem na przetwarzanie danych. Po drugie świadczona usługa bądź produkt stanowią rozwiązania z branży ICT, czyli mają związek z Internetem, komunikacją i technologiami informatycznymi.

W ramach przeprowadzonego badania, opublikowanego w październiku br., udało się uzyskać szczegółowe dane na temat działalności blisko 700 podmiotów. To oznacza, że zainteresowanie badaniem wykazała co czwarta firma w bazie Startup Poland. Tak duża liczebność badanej grupy pozwala z dużą dozą dokładności przewidywać trendy w tym segmencie gospodarki.

Z raportu wynika, że większość polskich startupów to firmy młode, istniejące na rynku średnio od dwóch lat i znajdujące się raczej we wczesnej fazie rozwoju. Eliza Kruczkowska, była prezes Startup Poland i współautorka badania, zwraca uwagę, że pod tym względem Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie. Większość polskich startupów wytwarza oprogramowanie i świadczy usługi z nim związane. Grupą docelową dla przeważającej części tej grupy są podmioty gospodarcze.