Od 2011 r. ATM rozwija kanał sprzedaży pośredniej, udostępniając w nim praktycznie całą swoją ofertę. Uzupełniając usługi kolokacyjne o dzierżawę serwerów dedykowanych oraz rozwiązań bazujących na chmurze prywatnej, stworzył program partnerski, dzięki któremu firmy IT na preferencyjnych warunkach mogą odsprzedawać takie usługi klientom lub dołączać je do własnych rozwiązań IT.

Współpraca partnerska dotyczy również rynku telekomunikacyjnego – ATMAN, będąc na terenie Polski dostawcą usług transmisji danych dla największych światowych operatorów, często wykorzystuje w nich łącza pozyskiwane od lokalnych operatorów i ISP. Każda ze stron odnosi wtedy korzyści: operator lokalny zyskuje możliwość sprzedaży na rynku, na którym sam nie działa, ATM – elastyczność lokalnego dostawcy i efektywne wykorzystanie własnej sieci krajowej, a klient końcowy otrzymuje łącze szybko i w dobrej cenie.

Centra danych i łącza ATMAN są często wykorzystywane przez integratorów w przetargach publicznych dotyczących systemów IT, platform usługowych, e-learningu
i wielu innych. ATM takich usług sam nie świadczy, ale systemy te muszą pracować w profesjonalnym centrum danych, z dobrym dostępem do Internetu.


• 3 nowoczesne centra danych w Warszawie i Katowicach, o łącznej powierzchni technicznej ponad 10 600 m2 i zasilaniu 42 MW

• ponad 4500 km łączy międzymiastowych oraz ponad 7400 km łączy międzynarodowych

• ponad 50 węzłów tworzących ogólnopolską sieć transmisji danych

• 100 000 km włókien optycznych na terenie Warszawy, Krakowa, Gdańska, Katowic, Poznania, Wrocławia, Lublina i Łodzi

• bezpośrednie punkty styku o dużej przepustowości z ponad 1000 sieci telekomunikacyjnych (z czego około 300 w Polsce)

• obecność w 4 największych węzłach międzyoperatorskich w Europie: AMS-IX (Amsterdam), DE-CIX (Frankfurt), LINX (Londyn) i MSK-IX (Moskwa)