Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) to jednostka Uniwersytetu Warszawskiego, która jest wiodącym ośrodkiem badań w dziedzinie nauk obliczeniowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Zajmuje się analizą i modelowaniem danych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych. Ponadto zapewnia wsparcie programistyczne w projektach naukowych i badawczych, które wymagają dużych mocy obliczeniowych. Od swojego powstania w 1993 r. funkcjonuje na zasadach centrum superkomputerowego z infrastrukturą HPC (High Performance Computing).

– W ICM jest zatrudnionych około 160 specjalistów. Wśród nich mamy zespół naukowców, który za pomocą superkomputerów potrafi rozwiązywać rozmaite problemy badawcze. Wykorzystując posiadaną wiedzę, biorą udział w projektach, w których razem z partnerami naukowymi albo klientami dzięki wiedzy matematycznej, informatycznej i wielkiej mocy przetwarzania realizują skomplikowane zadania obliczeniowe – podkreśla Maciej Remiszewski, zastępca dyrektora ICM ds. rozwoju i współpracy.

Drugim ważnym zadaniem ICM jest od wielu lat tworzenie i utrzymywanie obszernych repozytoriów danych, w szczególności naukowych, m.in. w formie Wirtualnej Biblioteki Nauki. Przechowywane informacje są na bieżąco udostępniane środowisku naukowemu. W tym obszarze działalności ICM wiele się dzieje. Przykładowo od niedawna centrum jest polskim partnerem projektu OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe), którego cel polega na tworzeniu i promowaniu infrastruktury otwartego dostępu do wiedzy w skali europejskiej.

Jeśli z jednej strony weźmie się pod uwagę doświadczenie ICM w obliczeniach HPC, zaś z drugiej kompetencje w zakresie wielkich zbiorów danych, to pojawienie się w tej instytucji analityki Big Data trzeba uznać za naturalną kolej rzeczy.