W zarządzaniu aktualizacjami bezpieczeństwa Corporate Software Inspector doskonale integruje się z Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) oraz Windows Server Update Services (WSUS). W rezultacie staje się naturalnym wyborem dla użytkowników korzystających z rozwiązań Microsoftu. We współpracy z System Center 2012 można zarządzać wszystkimi łatami programowymi (także dla oprogramowania, które nie pochodzi z Redmond) i przeprowadzać aktualizację bezpośrednio z jednej konsoli. W efekcie rozwiązanie jest wygodne i ekonomiczne. Oprócz systemów Windows, CSI obsługuje także Apple Mac OS X oraz Red Hat Enterprise Linux (RHEL), a od wersji 7.4, która będzie dostępna w połowie 2016 r., do wykrywania oprogramowania i jego podatności na platformach linuksowych dojdzie także dystrybucja aktualizacji.

 

Laboratorium i wsparcie w chmurze

Nad skutecznym działaniem CSI czuwa laboratorium Secunia Research, które znane jest ze swych badań nad lukami w oprogramowaniu i publikowanych raportów o zagrożeniach. Co bardzo istotne, z chwilą wydania łatek programowych laboratorium sprawdza ich wpływ na stabilność oprogramowania. Tym samym unika się problemów zagrażających ciągłości działania krytycznych dla biznesu aplikacji (takich jak serwer pocztowy), a wynikających z błędów w najnowszych aktualizacjach lub ich niekompatybilności.

Dostępna jest także wersja CSI, która wykorzystuje chmurę. Takie rozwiązanie to wygodna i ekonomiczna propozycja dla tych klientów, którzy nie będą potrzebować lokalnie utrzymywanego serwera. Warto podkreślić to, że rozwiązanie obsługują serwery znajdujące się na terenie Unii Europejskiej. Dzięki temu użytkownicy mogą nie obawiać się ewentualnych niezgodności z obowiązującymi w naszym kraju przepisami o ochronie danych.

Więcej informacji:

Jakub Sieńko, dyrektor handlowy w ed&r Polska,

tel. +48 509 325 530, e-mail: JSienko@edr.pl