Rośnie popularność sieciowych kamer dozorowych zapewniających coraz wyższą jakość obrazu. Jak przewiduje wielu specjalistów z branży Security, kolejnym naturalnym krokiem w dążeniu do bardziej szczegółowego obrazu rejestrowanego przez kamery będzie wzrost popularności stosowania nowego standardu HD – 4 K Ultra HD. Wyzwanie stanowić będzie optymalizacja jakości obrazu w monitoringu bez względu na jakość oświetlenia czy trudne warunki otoczenia. Innowacje w tym zakresie, czyli technologie zwiększające jakość obrazu w zaawansowanych zastosowaniach wizyjnych, będą kluczowym czynnikiem rozwojowym w tej branży.

Dążenie ku coraz wyższej jakości obrazu zwiększa jednak nacisk na zarządzanie zasobami wspierającymi tę jakość. Przykładowo prognozuje się jego znaczący wpływ na zwiększenie przepustowości sieci i wzrost wymagań dotyczących zapisu danych, w tym metod ich kompresji.

 

Kompresja obrazu

Dzięki kompresji obrazu, polegającej m.in. na usuwaniu nadmiarowych danych wizyjnych, cyfrowy plik może być sprawnie przesyłany przez sieć i zapisywany na dyskach. Istnieje kilka standardów kompresji obrazu, np. Motion JPEG, MPEG‑4 oraz najnowszy i najbardziej wydajny – H.264. To przyjęty standard kompresji obrazu w zastosowaniach dozorowych i wielu innych branżach, np. przemyśle rozrywkowym.

Na uwagę zasługuje także standard H.265, cieszący się wyjątkowym zainteresowaniem w branży telewizyjnej, który w odpowiednich warunkach może znacząco zmniejszyć wymagania dotyczące przepustowości i przestrzeni do zapisu (nawet o 50 proc.). Oczekuje się, że technologia ta będzie w najbliższych kilku latach wdrażana również w rozwiązaniach dozoru wizyjnego.