Warto podkreślić, że w grupie respondentów na CRN.pl zdecydowanie przeważają resellerzy oraz integratorzy. Mniejszy odsetek ankietowanych stanowią producenci i dystrybutorzy. W sumie 46,4 proc. respondentów przyznaje, że w ich przypadku rok 2018 był gorszy pod względem przychodów od 2017. Co ciekawe, w zasadzie tyle samo (46,6 proc.) przedstawicieli firm IT spodziewa się, że bieżący rok będzie dla ich firm lepszy niż ten, który właśnie minął. Pogorszenia sytuacji oczekuje natomiast 22,7 proc., a trochę ponad 18 proc. uważa, że biznes będzie się kręcił bez wahnięć w jedną czy drugą stronę.

Co interesujące, w bieżącym roku przedsiębiorstwa IT planują przede wszystkim… przetrwać. Takie właśnie podejście deklaruje 37 proc. odpowiadających na pytania zawarte w drugiej ankiecie. Jeśli ma to polegać na skupieniu się na obszarach i działaniach dobrze znanych, bez podejmowania jakiegokolwiek ryzyka, przetrwanie może okazać się wyjątkowo trudne. Sytuacja rynkowa wymaga bowiem ciągłego trzymania ręki na pulsie – poszerzania kompetencji, a czasami nawet gruntownej zmiany modelu biznesowego oraz szukania możliwości rozwoju w nowych obszarach.

W związku z powyższym za pozytywne zjawisko należy więc uznać to, że 20 proc. respondentów kolejnej ankiety ma zamiar wejść w 2019 r. w nowe segmenty produktowe i usługowe. Kolejne 22 proc. planuje wzmacniać relacje z klientami końcowymi, co przy płytkim i konkurencyjnym lokalnym rynku jest w zasadzie niezbędne. Najniższy odsetek respondentów myśli o rozszerzeniu działalności poza Polskę, nieco tylko wyższy zamierza zrobić to samo, ale kraju.

Żadna z firm biorących udział w trzeciej ankiecie na naszym portalu nie wskazała natomiast zacieśniania relacji z producentami, jako głównego zadania na najbliższe dwanaście miesięcy. Podobnie ma się sprawa z planem rozwoju i wzmocnienia pozycji na rynku przez zakup innych przedsiębiorstw. 

Materiał przygotowano na podstawie wyników trzech ankiet zamieszczonych na CRN.pl przełomie 2018/2019, w których wzięło udział 195 respondentów. Zapraszamy do wypełniania ankiet, które regularnie ukazują się na naszej stronie.