UPS Eaton 93PM jest rozwiązaniem typu wszystko w jednym. Pomaga ograniczyć koszty energii i radzić sobie ze  stale rosnącym zapotrzebowaniem na moc infrastruktury IT. Cechuje się wiodącą w branży sprawnością oraz doskonałym oprogramowaniem zarządzającym. UPS zapewnienia ciągłość pracy aplikacji, które są krytyczne dla biznesu. Oferuje przy tym maksymalną moc i gęstość energii na zajmowanej powierzchni wynoszącej zaledwie 0,5 m2.

 

Zaawansowana technologia, wymierne oszczędności

Topologia online z podwójną konwersją zabezpiecza wyjście UPS i chroni podłączone urządzenia przed wpływem jakichkolwiek nieprawidłowości występujących w sieci elektroenergetycznej oraz wszystkimi powszechnymi problemami związanymi z zasilaniem. Dzięki zastosowanej w UPS Eaton 93PM nowoczesnej technologii wielostopniowego konwertera energia nie jest tracona w trybie podwójnej konwersji, a wyjątkowa sprawność operacyjna UPS – ponad 96 proc. – daje duże oszczędności. Koszty energii to największe wydatki operacyjne w centrum danych. Nawet niewielki wzrost sprawności UPS – skutkujący dostarczaniem większej mocy czynnej i niższymi kosztami chłodzenia – może się szybko przełożyć na tysiące złotych.

Zastosowany system oszczędzania energii ESS umożliwia uzyskanie sprawności powyżej 99 proc. w całym zakresie typowego obciążenia UPS-a. W ESS odbiorniki są zasilane przez statyczny tor obejściowy i w przypadku jakiegokolwiek problemu z zasilaniem system przełącza się w ciągu 2 ms na tryb podwójnej konwersji. Podczas pracy w trybie ESS odbiorniki są zabezpieczone przez wbudowaną ochronę przeciwprzepięciową. Gdy jakość zasilania jest wysoka, ESS może zmniejszyć straty mocy o 75 proc., ponieważ w trybie podwójnej konwersji UPS działa tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba.

Unikalny algorytm ładowania znacznie przedłuża żywotność baterii w porównaniu z tradycyjnymi metodami ładowania. Automatyczne testowanie akumulatorów zapewnia, że stan baterii jest znany i wadliwe baterie zostaną na czas wymienione. Dane dotyczące stanu baterii są łatwo dostępne na czytelnym wyświetlaczu z dotykowym ekranem. Dzięki możliwości monitorowania systemu i definiowania przyszłych działań oraz analizie zapisanych danych utrzymanie systemu staje się jeszcze łatwiejsze.