Przez wiele lat producent konsekwentnie zwiększał efektywność energetyczną swoich systemów UPS, osiągając nawet 75-proc. obniżenie strat energii przy jednoczesnym zachowaniu ich najwyższej wydajności. Niższe rachunki za prąd, przekładające się na realne oszczędności, oraz bardzo korzystny stosunek ceny do jakości to mocne argumenty dla partnera, który stara się przekonać klienta końcowego do zakupu rozwiązań zasilania gwarantowanego.

 

Dla CyberPower rozwój i badania mają wyjątkowe znaczenie, o czym dobitnie świadczy to, że do producenta należy już ponad 200 patentów. Spośród tych, które dotyczą oszczędzania energii, na szczególną uwagę zasługuje technologia GreenPower UPS, zastosowana praktycznie we wszystkich modelach line-interactive tej marki. Dzięki niej zasilacze producenta mają większą efektywność, wydzielają mniej ciepła i pobierają mniej prądu niż konwencjonalne UPS-y. W odróżnieniu od typowych zasilaczy, w których zasilanie stale przechodzi przez transformator, w urządzeniach z GreenPower UPS podczas normalnej pracy obwód ten jest pomijany. Dopiero w razie zakłóceń w sieci (wahań napięcia, jego zaniku) następuje przełączenie na tryb działania z transformatorem, aby zapewnić odpowiednią jakość zasilania. Ponieważ przez blisko 90 proc. czasu pracy UPS-a sieć funkcjonuje prawidłowo, wykorzystanie wspomnianej technologii przyczynia się do znacznej redukcji kosztów eksploatacji.

 

Innowacje na pierwszym miejscu

 

Zgodnie z wizją producenta oferowane urządzenia powinny być innowacyjne, inteligentne, a także energooszczędne. Od kilku lat CyberPower wydaje na R&D niemal 5 proc. swoich przychodów, które w 2017 r. osiągnęły blisko 220 mln euro. W rezultacie producent stworzył ofertę rozwiązań zasilania gwarantowanego, które chronią cenny sprzęt i dane bez względu na to, czy ich użytkownikiem jest specjalista IT w centrum danych, właściciel firmy z sektora MŚP czy klient z rynku konsumenckiego.

 

Portfolio UPS-ów CyberPower jest rozwijane konsekwentnie w obrębie wszystkich linii produktowych, które obejmują zasilacze jednofazowe i trójfazowe oraz topologie line-interactive i on-line. Systemy z serii Backup UPS odpowiadają potrzebom użytkowników indywidualnych i małych biur. Z kolei urządzenia z serii Smart App UPS zapewniają wysoki poziom ochrony oraz funkcje zarządzania i monitoringu w przypadku serwerów, sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego, instalacji VoIP itp. Wreszcie największe systemy z serii Datacenter UPS (obejmującej trójfazowe zasilacze blokowe o mocy do 80 kVA z możliwością równoległego łączenia oraz modularne do 400 kVA) to urządzenia opracowane z myślą o serwerowniach i centrach danych.

 

Dla CyberPower duże znacznie ma współpraca z producentami infrastruktury IT oraz dostawcami oprogramowania, czego wynikiem jest wysoki stopień kompatybilności urządzeń tej marki, zarówno sprzętowej, jak i programowej. UPS-y są zgodne nie tylko z najnowszymi wersjami wszystkich popularnych systemów operacyjnych, ale także z rozwiązaniami VMware, Cisco, Actina czy QNAP. Oprogramowanie PowerPanel, wykorzystywane do zarządzania i monitorowania pracy zasilaczy CyberPower, umożliwia m.in. bezpieczne wyłączanie zarówno fizycznych, jak i wirtualnych maszyn podczas zaników zasilania oraz migrowanie VM do nieobjętych awarią systemów.

 

Blisko partnerów

 

Współpraca z partnerami jest dla CyberPower kluczowa. Zarówno z tymi, dla których sprzedaż rozwiązań UPS jest podstawowym biznesem, jak i tymi, którzy – zajmując się integracją systemów IT u klientów – traktują zasilanie awaryjne jako jeden z wielu elementów swojej oferty. Specjaliści producenta służą im pomocą w jak najlepszym doborze zasilania awaryjnego. Taka kooperacja szczególnie sprawdza się przy przetargach, bo wymagania zamawiających są często nieprecyzyjnie sformułowane.

 

CyberPower umożliwia partnerom rejestrację projektów, oferując następnie pomoc na każdym etapie ich realizacji – od momentu rozpoczęcia prac przez konfigurację i instalację aż po wsparcie podczas użytkowania urządzeń przez klienta. W ramach programu Smart Partner partnerzy mają dostęp do kwartalnych bonusów, materiałów oraz pomocy inżynierów Konsorcjum FEN, dystrybutora CyberPower. Do dyspozycji partnerów są także UPS-y do demonstracji oraz testów przeprowadzanych u klientów. Wspierając swoich partnerów, producent cyklicznie i wspólnie z nimi organizuje też szkolenia i prezentacje dla użytkowników końcowych.

 

Dodatkowe informacje:

Dariusz Głowacki, Business Development Manager, CyberPower Poland, dariusz.glowacki@cyberpower.com