Można założyć, że Polska w najbliższym czasie raczej nie będzie miejscem, w którym możliwa będzie realizacja inwestycji z zakresu tzw. Mega Data Center o mocy rzędu 200 MW. Jest to związane z układem ogólnoświatowej dostępowej sieci światłowodowej, której struktura niestety omija teren naszego kraju. Istnieją już jednak w Polsce profesjonalne, certyfikowane centra danych, które zapewniają właściwy poziom bezpieczeństwa działania infrastruktury o znaczeniu krytycznym. Takie, które dysponują szybkimi i wydajnymi łączami do sieci szkieletowej naszego kraju i nie tylko. Na polskim rynku obserwujemy poprawę zarówno jakości, jak i konkurencyjności ofert ośrodków data center, natomiast z niezrozumiałych powodów pomijany jest przez inwestorów i użytkowników poziom techniczny i jakościowy małych ośrodków obliczeniowych i małych serwerowni, które tak naprawdę decydują o niezawodności, wydajności oraz szybkości dostępu do usług oferowanych za pośrednictwem sieci Internet.

Vertiv dostrzega na rynku potrzebę modernizacji właśnie tego segmentu sieci, gdyż jest on w tej chwili „hamulcem ręcznym” dla rozwoju usług przechowywania i przetwarzania danych. Zapewnienie bezpieczeństwa tych usług staje się szczególnym wyzwaniem w obliczu nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922), która wymusza na usługodawcach szereg obowiązków w tym zakresie.

Małe centra danych i serwerownie nazywane „serwerowniami na krawędzi” (ang. edge computing) muszą spełniać podobne standardy jakościowe, jak duże ośrodki data center. Jako lider rozwiązań z zakresu systemów o znaczeniu krytycznym Vertiv przygotował odpowiedź na taką potrzebę rynku w postaci kompletnego urządzenia – SmartCabinet.

Nowy produkt to rezultat zastosowania nowoczesnej koncepcji realizacji małych i średnich serwerowni. Stanowi kompletne rozwiązanie IT, zawierające elementy systemów o znaczeniu krytycznym w jednej szafie rack. W jego skład wchodzą: bezprzerwowy układ zasilania (UPS), jednostka klimatyzacji precyzyjnej bazująca na technologii bezpośredniego odparowania (freon), rozdzielnice energii elektrycznej w postaci zarządzanych listew PDU oraz system kontroli warunków klimatycznych i zarządzania infrastrukturą. Jest to w pełni zintegrowane rozwiązanie, z gotową do wykorzystania przestrzenią, bazujące na przetestowanych i niezawodnych komponentach firmy Vertiv.

Zastosowanie SmartCabinet

• firmy o strukturze oddziałowej, sieci sklepów

• oddziały banków

• małe i średnie przedsiębiorstwa przetwarzające dane poufne, np. kliniki, gabinety lekarskie, kancelarie prawne, uczelnie wyższe

• przedsiębiorstwa logistyczne i magazyny nieposiadające pomieszczenia informatycznego

• zakłady produkcyjne o rozbudowanej automatyce procesów produkcyjnych

• serwerownie na krawędzi (tzw. edge computing) i lokalne firmy telekomunikacyjne