Rozwiązania PAM mają szczególne znaczenie w kontekście polityki bezpieczeństwa, w tym kontroli dostawców usług outsourcingowych i skutecznego przeprowadzania audytów. Z rozmów z klientami wynika, że choć najczęściej jeszcze nie korzystają z tego typu rozwiązań, to w wielu przypadkach okazują się one dla nich niezbędne.

Kontrola dostępu uprzywilejowanego jest potrzebna wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi infrastruktura krytyczna. Szczególnie w przypadku korzystania z outsourcingu IT oraz konieczności zastosowania się do różnego rodzaju regulacji (np. ISO 27 001). Potencjalnego użytkownika PAM zainteresują takie funkcje jak:

• monitorowanie i rejestracja administracyjnych oraz serwisowych sesji zdalnych,

• proste, szybkie i bezpieczne przydzielanie dostępu do serwerów, routerów, przełączników czy kontrolerów,

• przekazywanie dostępu administracyjnego do systemu bez podawania danych logowania (np. bez przekazywania hasła dla użytkownika root na serwerze linuksowym),

• automatyzacja procesu zmiany haseł dla kont lokalnych.

Takie właściwości ma produkt marki Wallix, nowego gracza na polskim rynku rozwiązań PAM. W skład pakietu Wallix AdminBastion Suite (WAB Suite) wchodzą trzy elementy: WAB Session Manager (WAB-SM), WAB Password Manager (WAB-PM) oraz WAB Access Manager (WAB-AM).