Jednak 2012 rok przyniósł duży przełom w tym zakresie – po raz pierwszy tempo wirtualizowania serwerów w MŚP było większe od dynamiki obserwowanej u największych. Czy jednak małe firmy są gotowe na konsekwencje płynące z wirtualizacji?

Opublikowany przez Acronis raport Global Disaster Recovery Index wykazał, że adaptacja rozwiązań z zakresu wirtualizacji serwerów w sektorze MŚP w 2012 r. wzrosła o 21 proc. Firmy są zainteresowane wirtualizacją głównie ze względu na oczekiwany wzrost wydajności środowiska (24 proc. ankietowanych), przyspieszenie i uproszczenie wdrażania nowych serwerów (20 proc.) oraz zmniejszenie wydatków na infrastrukturę (18 proc.).

Wirtualizacja w sektorze małych i średnich firm cieszy się dużym powodzeniem, jednak większość z nich nie przykłada należytej wagi do ochrony danych gromadzonych w maszynach wirtualnych. We wspomnianym badaniu aż jedna trzecia firm przyznała, że nie wykonuje kopii zapasowych wirtualnych serwerów tak często jak w przypadku serwerów fizycznych. Prawie połowa (49 proc.) tworzy kopie zapasowe maszyn wirtualnych raz w tygodniu lub raz w miesiącu, natomiast zaledwie 37 proc. robi je codziennie. Tymczasem gdy weźmiemy pod uwagę wartość finansową danych zlokalizowanych na wirtualnych serwerach, większość respondentów przyznaje, że jest ona niemal równa wartości finansowej danych przechowywanych na serwerach fizycznych.

 

Gdy mi maszyn zabraknie…

Acronis, producent doskonale znanych rozwiązań do ochrony danych, opracował specjalny pakiet oprogramowania Acronis vmProtect 9 służący do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych na platformie VMware vSphere. Charakteryzuje się on niezwykle łatwą obsługą, dzięki czemu można go wdrożyć w ciągu kilku minut i szybko rozpocząć wykonywanie kopii zapasowych w środowisku vSphere.

Wśród nowości wprowadzonych w wersji 9 znalazł się centralny panel nawigacyjny, który upraszcza nadzorowanie działania aplikacji w wielu instalacjach programu Acronis vmProtect. Dzięki niemu można w prosty sposób monitorować i zarządzać kopiami zapasowymi w dużych środowiskach za pomocą strony internetowej.