Zebranych na majowym spotkaniu powitał Alex Remez, kierujący polskim oddziałem Xeroxa od marca 2014 r. Podkreślił, że wszystkie dokonania producenta w zeszłym roku miały miejsce dzięki zaangażowaniu resellerów i integratorów. W rezultacie liczba sprzedanych urządzeń kolorowych A3 i A4 wzrosła w stosunku do 2013 r. odpowiednio o 52 i 42 proc. O 72 proc. zwięszyła się sprzedaż na rynku rozwiązań produkcyjnych. Wyższa była aktywność partnerów w segmencie materiałów eksploatacyjnych i maszyn A4. Jeszcze trzy lata temu na tym polu działało kilkanaście firm, obecnie – 130. W rezultacie Polska została uznana przez korporację za najlepiej radzący sobie rynek w regionie Europy Środkowej w 2014 r.

2015 to kolejny rok współdziałania z siecią partnerską. Xerox liczy na to, że resellerzy i integratorzy będą przechodzić na wyższe poziomy współpracy i korzystać ze związanych z tym przywilejów oraz narzędzi sprzedaży. W strategii rozwoju dla producenta kluczowe są trzy obszary: sprzedaż, serwis i usługi XPPS.

Jeśli będziecie korzystać z narzędzi, jakie wam dajemy – kontraktów serwisowo-usługowych lub z leasingu – na pewno dużo łatwiej i skuteczniej stworzycie trwałe relacje z klientami – mówiła Dagmara Pomirska, Office Business Director w polskim oddziale Xeroxa.

Przykładowo mocno promowany w bieżącym roku XPPS ma służyć temu, aby partnerzy przejmowali klientów konkurencji, m.in. dzięki obsłudze wydruków. Podkreślano przy tym, że usług zarządzania środowiskiem druku nie da się świadczyć przy okazji. Trzeba zdecydować się na obranie tego kierunku, zaangażować narzędzia, specjalistów i środki finansowe.