Od słów do czynów

Globalne firmy, które tak otwarcie mówią o różnorodności w zespołach, muszą to robić z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa. Powinny bowiem za tym iść realne działania, które zapowiada m.in. Dell Technologies. W listopadzie br. Michael Dell, podczas Dell Technologies Summit, poinformował, że planuje znaczną zmianę w podejściu do różnorodności wśród swoich 157 tys. pracowników w ciągu następnej dekady. W jej wyniku kobiety mają stanowić 50 proc. światowej siły roboczej Della w porównaniu z dzisiejszymi 30 proc. Udział kobiet na stanowiskach zarządczych ma do tego czasu wzrosnąć do 40 proc. 

Nasz plan na 2030 r. jest pełen zuchwałych celów. Wykorzystamy najbardziej światłe umysły, jakie możemy znaleźć, by je zrealizować – podkreśla Michael Dell.

Kolejnym przykładem jest Accenture. Do 2025 r. chce ono osiągnąć strukturę zatrudnienia, w której 50 proc. pracowników będą stanowić kobiety. Przedstawiciele tej firmy podkreślają, że to szczególnie duże wyzwanie w obszarze nowoczesnych technologii, który znacząco odbiega pod tym względem od wielu innych obszarów gospodarki.

Ponieważ dostrzegamy ogromne zarówno biznesowe, jak i kulturowe korzyści płynące z różnorodności zespołów, prowadzimy liczne akcje kierowane do kobiet, które mają zachęcić je do pracy w branży nowoczesnych technologii. Współpracujemy przy tym z wieloma organizacjami, które promują karierę techniczną wśród kobiet. Do tych najważniejszych należą szkółki podnoszące kwalifikacje, jak zakończona w lipcu Summer Carrots Academy organizowana we współpracy z Geek Girls Carrots, po której 75 proc. uczestniczek dołączyło do naszej firmy – mówi Bartosz Szczęsny, dyrektor HR w Accenture Polska.

W tym samym tonie wypowiadają się przedstawiciele Asseco Poland, które rozpoczęło w tym roku cykl spotkań „Women Can do IT”. Panie zatrudnione u tego integratora uczestniczą również aktywnie w meet-upach z cyklu „TechbreakFAST by Asseco”, które są skierowane zarówno do studentów, jak i profesjonalistów. Dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami, pokazując jednocześnie, że branża IT jest tak samo dostępna dla kobiet i mężczyzn.

Doświadczenia projektowe naszej spółki pokazują, że zarządzanie różnorodnością przynosi pozytywne efekty. Wysokie kwalifikacje techniczne kobiet, połączone z kompetencjami miękkimi, przekładają się na wzrost wydajności i kreatywność zespołów. Staramy się w Asseco budować niejednorodne zespoły nie tylko pod względem płci, lecz także umiejętności i zainteresowań – mówi Maciej Białas, p.o. kierownika rekrutacji w Dziale Personalnym Asseco.