Od redaktora: po ankiecie CRN.pl

Zdarza się, że pytania dotyczące obecności kobiet w firmach IT mężczyźni traktują jako „pytania nie do nich”. Tak działo się w jednej z firm, w której moja znajoma zwróciła swoim kolegom uwagę na pytanie w ankiecie na CRN.pl w ramach cyklu podejmującego tematykę zróżnicowania zespołów IT pod względem płci. Po krótkiej dyskusji i wyjaśnieniach, że jest to jednak pytanie skierowane do całej branży, nie tylko do kobiet, część panów wyraziła swoje stanowisko, klikając w jedną z odpowiedzi proponowanych przez redakcję CRN Polska. Chodziło o pytanie: „Czy zwiększanie aktywności zawodowej kobiet w branży IT to dla ciebie interesująca kwestia?”.

Rozmawiałyśmy o tym zdarzeniu z uśmiechem, kwitując je ostatecznie stwierdzeniem, że warto jednak rozmawiać, zwracać czasami uwagę mężczyzn na kwestie, które naturalnie mogą mieć większe znaczenie dla kobiet w firmach IT. Bo naprawdę, czym innym jest stwierdzenie „to pytanie nie do nas”, a czym innymi udzielenie odpowiedzi – nawet jeśli w tym konkretnym przypadku brzmi ona, że kwestia zwiększenia aktywności zawodowej kobiet w branży IT jest dla mnie „zupełnie nieistotna”. Tak uważa 17 proc. osób, które wzięły udział w pierwszej ankiecie z serii i którym dziękujemy za przekazanie nam swojej opinii na ten temat. Trochę mniej, bo 13 proc. respondentów stwierdziło, że to zagadnienie jest dla nich „mało istotne”, 18 proc. zaś uważa je za „dość interesujące”. Jeśli do tych 18 proc. dodamy 52 proc. wskazań, które padły na odpowiedź „to bardzo interesująca kwestia”, mamy naprawdę pokaźną reprezentację osób, które ten temat przynajmniej zauważają.

W drugiej ankiecie z cyklu zapytaliśmy, czy kobietom trudniej jest zdobyć wysoką pozycję zawodową w branży IT niż mężczyznom. Tu odpowiedzi są bardziej wyrównane, przy bardzo podobnej, jak w pierwszym badaniu, liczbie respondentów. 33 proc. z nich wybrało odpowiedź „zdecydowanie trudniej”, 28 proc – „trudniej, ale to się zmienia na korzyść kobiet”. Z kolei 38 proc. jest zdania, że awans zawodowy w branży IT w żaden sposób od płci nie zależy. Od czego więc? W przypadku tego trzeciego pytania zdecydowana już przewaga ankietowanych (64 proc.) wskazała odpowiedź: „wyłącznie od samych kobiet”. Jak rozłożyły się głosy pozostałych 36 proc. czytelników portalu CRN.pl biorących udział w tej ankiecie, można zobaczyć na zamieszczonym wykresie. Warto m.in. zwrócić uwagę na stosunkowo mały odsetek respondentów, którzy uzależniają kwestię większej aktywizacji kobiet w branży IT od wszystkich zaproponowanych przez nas czynników. Po wielu zaś rozmowach, które przeprowadziliśmy na potrzeby artykułów podejmujących ten temat, jedno jest pewne – że problem jest bardziej złożony, niż się przy pierwszym podejściu wydaje.

W omawianym cyklu ankiet wzięło udział 221 czytelników CRN Polska. Dziękujemy!