Zasilacze UPS o mocy do 3 kVA podłączane są do zabezpieczanych przez nie urządzeń i sieci zasilającej za pośrednictwem gniazd. Przeważnie są to gniazda typu IEC320. Programowalne wersje gniazd można włączać lub wyłączać niezależnie od siebie, co pozwala na zasilanie lub odłączanie obciążeń na podstawie aktualnych warunków. Vertiv w programowalne gniazda wyposażył zasilacze z serii Liebert GXT4 Micro.

Znaczenie gniazd programowalnych

Rozbudowa zasilaczy UPS o mocy do 3 kVA o programowalne gniazda zapewnia możliwość sprawniejszego sterowania i monitorowania obciążenia:

– Sprawniejsze zarządzanie zasilaniem – odbiory mogą być wyłączane po zaistnieniu określonych warunków, zarówno w trybie zasilania sieciowego, jak i podtrzymania akumulatorowego.

– W trybie zasilania akumulatorowego energia zmagazynowana w akumulatorach może być użyta do obsługi najbardziej krytycznych obciążeń. Takie rozwiązanie zapewnia ograniczenie wykorzystania akumulatora (liczba cykli i głębokość rozładowania).

– Obciążenia, po uprzednim skonfigurowaniu ustawień UPS-a, mogą być wyłączane w określonej kolejności. Kolejność włączania lub wyłączania definiuje użytkownik. Za pomocą tej funkcji wskazuje się także, które urządzenie zostanie wyłączone/włączone jako pierwsze dla zapewnienia prawidłowej pracy podłączonego do niego sprzętu. Jest to praktyczne rozwiązanie w przypadku serwerów, na których działają różne aplikacje (tj. Outlook Exchange, system ERP, VoIP etc.), a każdy serwer jest podłączony do innej grupy programowalnych gniazd.

– Zaawansowane zdalne zarządzanie zasilaniem umożliwiające restart zawieszonych pojedynczych serwerów i sprzętu sieciowego lub wybranych grup.

Analogicznie istnieje możliwość sekwencyjnego zasilania podczas uruchamiania systemu i ograniczania prądu szczytowego na wejściu zasilacza UPS. Eliminacja wysokiego prądu rozruchu, który może powodować przeciążenie obwodów i odłączenie obciążeń, umożliwia płynne i kontrolowane „wzbudzenie” systemu.

– W sytuacji przeciążenia można wyłączyć grupę gniazd programowalnych bez przerw w zasilaniu priorytetowych obciążeń.

– Niższy koszt. Nie jest wymagane stosowanie zarządzalnej listwy zasilającej PDU. Uproszczone zostaje zarządzanie przez SNMP, gdyż ogranicza się ono do jednego urządzenia, czyli zasilacza UPS, w miejsce wielu sieci lub adresów IP.

– Zapobieganie podłączaniu do zasilacza UPS nieautoryzowanych obciążeń: grupa gniazd zostaje wyłączona na stałe aż do momentu ich ponownego włączenia.