Dojrzałość rynku MPS sprawia, że dostawcy rozwiązań i usług zarządzania drukiem muszą szukać nowych ścieżek rozwoju, a tym samym sposobów na odróżnienie się od innych firm i budowanie przewagi konkurencyjnej. Kluczowe dla tego sposobu myślenia jest postrzeganie usług  zarządzania drukiem jako aktywatora czy też czynnika wspomagającego cyfrową transformację przedsiębiorstw. Chociaż typowe dla MPS-u usługi umacniają się na rynku, tradycyjni ich dostawcy powinni pogłębić kompetencje w zakresie Internetu rzeczy, bezpieczeństwa i analityki danych. To zacieśni ich relacje z klientami biznesowymi, dzięki czemu zaczną być  postrzegani jako partnerzy firm w procesie ich cyfrowej transformacji.

Integratorzy powinni zadbać o umacnianie pozycji specjalistów w zakresie urządzeń wielofunkcyjnych, które stają się częścią firmowego świata IoT. Efektywne platformy MPS już odpowiadają potrzebom klientów biznesowych związanym z wydajnością, niezawodnością i bezpieczeństwem infrastruktury drukującej. Dzieje się tak dzięki monitorowaniu urządzeń, analizom, zdalnej diagnostyce i konserwacji predykcyjnej. Pojawiające się platformy IoT poszerzają możliwości w zakresie wykrywania błędów, inteligentnej analizy i zdalnego monitoringu urządzeń.

Dostawcy usług MPS mogą się zwrócić ku Internetowi rzeczy, nie ograniczając się tylko do drukarek jako tradycyjnych dla nich punktów końcowych, ale biorąc też pod uwagę rozwój inteligentnych miejsc pracy i elementy smart buildingu, jak termostaty, punkty oświetleniowe i kamery wideo. Dlatego w miarę rozwoju Internetu rzeczy dostawcy MPS powinni ocenić możliwości integracji swojej technologii z platformami IoT dla przedsiębiorstw. Jakkolwiek zarządzane usługi IoT zwiększają zakres możliwości współpracy z przedsiębiorstwami, trzeba pamiętać o wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem IT, które wiążą się z taką integracją.

Bezpieczeństwo usług zarządzanych

Zarządzanie i ochrona to najlepsza droga rozwoju dla firm MPS, które nie chcą spoczywać na laurach. Według danych z raportu Quocirca – „Global Print 2025” – klienci biznesowi nie tylko wymagają, żeby ich dostawcy w zakresie druku mieli wiedzę o bezpieczeństwie IT, ale spodziewają się po nich również zaangażowania w świadczenie szerzej rozumianych usług informatycznych.

Dodanie zarządzanych usług bezpieczeństwa do portfolio zwiększa szanse powodzenia firmy w procesie wzbogacania oferty o owe usługi. Jednak muszą one wykraczać poza monitorowanie urządzeń, obejmując również wykrywanie cyberincydentów i reagowanie na nie. Dlatego integratorzy MPS powinni współpracować z dostawcami specjalistycznych narzędzi z pogranicza bezpieczeństwa druku oraz IT. Przykładowo niektóre rozwiązania zapewniające bezpieczny druk są już połączone z narzędziami SIEM – Security Information and Event Management. Poza tym, jako że rynek ciąży ku modelowi Security as a Service, dostawcy MPS powinni także przemyśleć dodanie do portfolio takich właśnie usług. Przypadną one do gustu małym i średnim przedsiębiorstwom, które nie mają budżetów ani ekspertów, aby na własną rękę kompleksowo zarządzać ochroną urządzeń.