Analiza danych: zanim odkręci się kurek

Integratorzy MPS już stosują analizę, począwszy od podstawowej oceny sposobu wykorzystywania urządzeń w firmach klienckich, po – jak to określa Quocirca – bardziej wyrafinowaną analizę zachowań użytkowników. Mimo że spory odsetek danych pozyskanych w celu przeprowadzania tych analiz jest używany z dobrym skutkiem do poprawy efektywności działania infrastruktury drukującej klientów (dzięki konserwacji predyktywnej i optymalizacji floty urządzeń) – wykorzystanie prawdziwego potencjału analityki to ciągle pieśń przyszłości dla firm MPS.

Tymczasem urządzenia MFP stanowią źródło wielu cennych danych, m.in. tych związanych z pracą samych maszyn, z dokumentami czy też dotyczących samych użytkowników. Mogą być więc podstawą do kreowania nowych usług, szytych na miarę współczesnych klientów biznesowych. Narzędzia do zarządzania drukiem często jednak nie są zaprojektowane do masowej analizy tak różnorodnego materiału, a integratorzy MPS mogą nie dysponować niezbędnymi do tego umiejętnościami. W tej sytuacji wiele zależy od producentów z rynku druku, którzy powinni opracować strategie pozyskiwania talentów w dziedzinie analiz. Tak, aby zdobyć nowe kompetencje i dostarczać partnerom MPS nowe usługi, adekwatne do potrzeb odbiorców końcowych.

Zdaniem integratora

Alan Pajek, wiceprezes Ediko

Nasza działalność operacyjna jest związana przede wszystkim z usługami MPS, więc bardzo mocno koncentrujemy się na innowacjach. W ich kontekście w pierwszej kolejności wskazałbym rozwiązania software’owe – zdecydowaliśmy się na budowanie własnych, ponieważ chcemy być liderem na rynku i nie możemy powielać utartych schematów. Jednocześnie – aby usprawnić procesy związane z obsługą urządzeń i ich monitorowaniem – tworzymy system klasy CMMS (niebawem zostanie zaprezentowany) o nazwie Warranticon. Ma służyć zagwarantowaniu ciągłości pracy urządzeń, które są elementami systemu IoT.

Mając kompetencje w monitorowaniu i zarządzaniu sprzętem, chcieliśmy pójść o krok dalej – w kierunku budowania własnego hardware’u. Projekt Welliot, bo o nim mowa, to coś, co nas szczególnie motywuje. Zaspokajamy w nim potrzebę zarządzania informacją elektroniczną na bardzo dużą skalę. Pracujemy nad technologią, która zdecydowanie rozszerzy nasze portfolio MPS o rozwiązania Manage Content Services. Nasze działania pokazują więc dość wyraźnie, że kierunki rozwoju, o których mówi Quocirca, są ważnym elementem także polskiego rynku.

Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa oraz świadczenia kompleksowych usług IT są również pożądane przez klientów. Wykorzystujemy potencjał Grupy MCX (do której należymy), dostarczającej m.in. rozwiązania SIEM. Dzięki specjalizacji innych spółek grupy mamy szybki dostęp do kompetencji z dziedziny bezpieczeństwa oraz IT – zarówno zarządzania, jak i wytwarzania rozwiązań. Istotną rolę w tej kwestii odgrywa bliska współpraca z producentami takimi jak Epson czy HP Inc – ich rozwiązania wymagają zaawansowanych technik bezpieczeństwa.

Ediko dba o wysoki poziom relacji z producentami, który powinien owocować wspólnymi innowacyjnymi projektami. W obecnych czasach niezwykle istotna staje się synergia, nie tylko urządzeń (mowa o rozwiązaniach M2M), ale również potrzeb. Dlatego realizujemy projekt MPS Pay. To technologia umożliwiająca przekształcenie urządzenia drukującego w maszynę vendingową, połączoną z terminalem płatniczym oraz systemem wydruku podążającego. Takie rozwiązanie sprawdzi się w placówkach edukacyjnych, które coraz częściej rezygnują ze współpracy z punktami ksero, otwierając się na innowacje.

Pokonać bariery

W sumie 26 proc. przebadanych przez Quocirca firm MŚP spodziewa się, że do 2025 r. nawiąże bardzo bliskie relacje z dostawcami usług IT. Przy czym to pogłębianie relacji będzie się odbywało kosztem producentów rozwiązań druku, których wpływ na klientów końcowych ma w związku z tym się zmniejszać. W świetle tego integratorzy, którzy chcą na wspomnianym trendzie skorzystać i zdobyć wiarygodność w zakresie usług IT, powinni wziąć pod uwagę poniższe zalecenia.

Ważna jest zmiana sposobu rozmawiania z klientami – rozmowy muszą dotyczyć zwiększania efektywności i produktywności, a nie tylko technologii lub sprzętu. Należy je przeprowadzać także z osobami wpływowymi, odpowiedzialnymi za strategię danej firmy. Integratorzy, którzy inwestują w rozwój oprogramowania, powinni rozważyć możliwość zarabiania na tworzonych aplikacjach i budowania własności intelektualnej. Posiadanie portfolio oprogramowania związanego z podstawową działalnością, np. MPS lub obiegiem dokumentów, powinno dać im nowe możliwości. Ważna jest również współpraca z doświadczonymi dostawcami usług IT – otworzy dostęp do specjalistycznych produktów i wsparcia technicznego. Umożliwi to partnerom oferowanie MPS-u w ramach szerszej oferty zarządzanych usług bezpieczeństwa.

Artykuł powstał na podstawie „3 key opportunities for MPS provider success” oraz „Why print channel partners must shift gears and build IT expertise” autorstwa Louelli Fernandes, pełniącej funkcję dyrektora w firmie Quocirca (www.louellafernandes.com).