Wśród problemów, z jakimi zmagają się placówki ochrony zdrowia na całym świecie, zwłaszcza dwa mogą pociągać za sobą poważne konsekwencje. Pierwszy dotyczy dużej liczby błędów medycznych, zagrażających bezpieczeństwu pacjentów. Drugi (wynikający z pierwszego) to konieczność utrzymania zgodności z coraz bardziej zaostrzonymi przepisami, które mają przeciwdziałać pomyłkom. O tym, że powyższe kwestie są kluczowe, świadczą wyniki raportu Eurobarometer, obejmującego 25 państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym Polskę). Z danych za 2006 r. wynika, że 18 proc. pacjentów szpitali ucierpiało z powodu poważnego błędu medycznego.

Aby ograniczyć to zagrożenie, tworzone są regulacje, które mają zagwarantować pracownikom służby zdrowia dostęp do rzetelnej kontroli wszystkich aspektów leczenia pacjentów. Poszczególne placówki mają obowiązek wprowadzać w życie służące do tego procedury i techniki. Co ważne, muszą przy tym unikać dokładania dodatkowej pracy personelowi medycznemu (i tak przeciążonemu obowiązkami) oraz zwiększania kosztów leczenia.

 

Opaski, karty, etykiety

Zastosowanie (oprócz tekstu) kodu kreskowego lub identyfikatora RFID stanowi dodatkowe i niezwykle istotne zabezpieczenie przed błędną identyfikacją pacjenta. Wprowadzenie do szpitala systemu opartego na kodach kreskowych nie tylko zmniejsza liczbę błędów i związane z nimi koszty, w tym potencjalne koszty sądowe, ale przynosi także wiele innych korzyści. Po przejściu na zautomatyzowany system wprowadzania i weryfikacji danych wiele czynności administracyjnych zostaje przyspieszonych i uproszczonych. Dzięki temu pracownicy mogą poświęcać więcej czasu pacjentom, a mniej na papierkową robotę. Takie systemy poprawiają też ogólną przejrzystość informacji, zapewniając w czasie rzeczywistym dane dotyczące próbek, badań i wyników.

Pierwszym ważnym krokiem w wielu inicjatywach, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, jest najczęściej wprowadzenie ich identyfikacji za pomocą opasek na rękę. Są one przystosowane do druku termicznego na drukarkach firmy Zebra. To prosty i skuteczny sposób zapewniający szybką i dokładną identyfikację pacjentów, bez zbędnych komplikacji.