Każda firma działająca w Polsce i Unii Europejskiej musi tak zabezpieczyć procesowane dane osobowe, aby ich przetwarzanie i przechowywanie były zgodne z zasadami wprowadzonymi przez RODO. Bez wątpienia w tym procesie coraz większe znaczenie będzie mieć chmura obliczeniowa. Na razie jednak bezpieczeństwo i przetwarzanie danych w chmurze to dla wielu przedsiębiorstw wciąż pojęcia rozłączne. „Dane w chmurze nie mogą być dobrze chronione” – takie zdanie często słyszy się od firm, które wciąż bronią się przed cloud computingiem. Klienci boją się chmury, bo nie wiedzą, jak dane będą przechowywane poza siedzibą przedsiębiorstwa, w jaki sposób zapewniona zostanie ich ochrona, jak utrzymana zgodność z procedurami i polityką bezpieczeństwa w firmie.

Dostarczenie tej wiedzy, a przy tym konsekwentna i przełamująca stereotypy w myśleniu edukacja klienta – to zadanie dla dostawcy usług zarządzanych (MSP), który może w tym celu korzystać z mocnego wsparcia dystrybutora usług. Takiego jak Bakotech, który jako dystrybutor używa uznanych i przetestowanych rozwiązań oraz infrastruktury, zabezpieczonej zarówno pod względem wydajności i dostępności, jak też ochrony prawnej w zakresie przechowywania i przetwarzania danych oraz dostępu do nich.

Wyedukowany przez MSP klient szybko przekona się, że korzystanie z usługi ochrony danych przed wyciekiem (DLP as a Service) świadczonej przez sprawdzonego partnera jest bezpieczniejsze i bardziej efektywne niż samodzielne wdrożenie systemu DLP. Tym bardziej że dokonywana własnymi siłami implementacja okazuje się zazwyczaj trudna, długotrwała i kosztowna, a późniejsza eksploatacja systemu nastręcza wiele nowych problemów.

Wprowadzając do swojej oferty usługę typu DLP as a Service, opartą na oprogramowaniu firmy Cososys (od kilku lat konsekwentnie ujmowanej w zestawieniach Gartnera), Bakotech proponuje partnerom i ich klientom zupełnie nowe, łatwe w implementacji i niezwykle skuteczne rozwiązanie. Umożliwia ono niskim nakładem kosztów wdrożenie procedur RODO dla sektora SME/SMB.

Usługa DLP as a Service działa w modelu chmury hybrydowej z lokalnie zainstalowanymi agentami oraz serwerem zarządzającym w chmurze prywatnej. Wykorzystuje infrastrukturę polskiego dostawcy – spółki Sprint – zapewniającego blisko 100 proc. dostępności, pełną redundancję oraz ochronę danych zgodnie z wymaganiami RODO. Rozwiązanie Bakotechu obejmuje kompletny moduł DLP z klasyfikacją danych, predefiniowanymi regułami dostosowanymi do rynku polskiego i możliwością dowolnej konfiguracji aktywnych polityk ochrony oraz monitorowania danych wrażliwych.

Podobnie jak w przypadku innych usług dla MSP z oferty Ceesoft (usługowego działu Bakotechu), do aktywacji DLP as a Service nie jest wymagana żadna opłata wstępna, a do jej uruchomienia wystarczy jedynie podpisanie umowy usługowej. Minimalna liczba subskrypcji to 10 stacji roboczych lub serwerów. Usługa działa na systemach Windows, Mac OS i większości edycji Linuxa. Każdy partner płaci dopiero po wykorzystaniu danej usługi przez jego klienta, a więc brak jest jakichkolwiek wydatków niepowiązanych z przychodem.

MSP może też w dowolnym momencie zrezygnować z dalszej subskrypcji albo zmienić liczbę usług bądź ich zakres. Instalacja, konfiguracja i administracja odbywa się wirtualnie, a dostawca usługi (MSP) może świadczyć ją klientowi sam lub przekazać mu pełny dostęp. DLP as a Service to bardzo efektywna ochrona danych przed wyciekiem przy zachowaniu bardzo niskich kosztów. Usługa dostępna jest jedynie przez kanał partnerski. Nowym partnerom, którzy chcieliby dodać usługę DLP as a Service do swojego portfolio, Bakotech zapewnia szkolenia, wsparcie przy pierwszych wdrożeniach oraz wszelkie korzyści związane z ofertą usługową – agregację przedziałów, bardzo wysokie marże i miesięczne rozliczenia.

 

Oferta usług Ceesoft dla partnerów Bakotechu

- ochrona antywirusowa i antymalware
- zabezpieczenia antyspamowe
- kontrola dostępu do WWW
- ochrona danych i urządzeń (DLP)

 

Korzyści w modelu MSP

- brak opłaty wstępnej
- agregacja przedziałów subskrypcyjnych
- minimalny okres – 1 miesiąc
- wysokie marże

 

Dodatkowe informacje:

Krzysztof Mistur, dyrektor handlowy, tel. 664 089 035,
msp@ceesoft.pl, www.ceesoft.pl