Z powyższych względów urzędy i różnego rodzaju instytucje powinny korzystać z narzędzi, które dają uprawnionym użytkownikom możliwość wpływu na niektóre zadania w AD, a administratorom możliwość uproszczenia i automatyzacji zadań administracyjnych. Tego rodzaju rozwiązania oferuje ManageEngine, producent AD360 – systemu wspomagającego zarządzanie usługami katalogowymi Active Directory.

Oprogramowanie AD360 zapewnia zautomatyzowanie wielu powtarzalnych działań. Należą do nich przydzielanie uprawnień grupom użytkowników i zbiorcza zmiana parametrów innych obiektów w środowisku Active Direc-
tory. Administrator nie musi już martwić się kwestią zarządzania hasłami ani zajmować modyfikacją określonych atrybutów w ustawieniach kont użytkowników. AD360 „bierze na siebie” również zarządzanie skrzynkami pocztowymi i przepływem korespondencji. Oczywiście możliwe jest takie skonfigurowanie procesu, aby administrator był każdorazowo proszony o wyrażenie zgody na przeprowadzenie konkretnej operacji.

Za pomocą AD360 można zarządzać funkcjami dostępnymi w różnych programach firmy ManageEngine (służy także przekazywania danych między nimi):

– ADManager Plus – umożliwia zarządzanie i raportowanie w środowisku AD, automatyzuje wykonywanie takich zadań jak: przypisywanie, a także ograniczanie uprawnień użytkowników lub całych grup, kasowanie kont nieaktywnych użytkowników oraz czyszczenie bazy;

– ADAudit Plus – zapewnia audyt parametrów Active Directory, serwerów plików, serwerów członkowskich oraz zmian wprowadzanych w czasie rzeczywistym, w celu zapewnienia jego zgodności z prawem i regułami polityki bezpieczeństwa;

– ADSelfService Plus – narzędzie do samodzielnej zmiany haseł i innych parametrów konta przez użytkowników, dzięki czemu znacznie spada liczba próśb o zmianę hasła kierowanych do działu wsparcia;

– Exchange Reporter Plus – umożliwia analizę i raportowanie w środowisku Microsoft Exchange, obejmujące uprawnienia użytkowników, wielkość skrzynek pocztowych, charakterystykę przepływu korespondencji w ramach list dystrybucyjnych i folderów publicznych, a także interfejs aplikacji Outlook Web App (OWA); raporty mogą być zapisywane w plikach XLS, CSV, HTML i PDF.