Edycja bez przeszkód

ABBYY FineReader PDF zapewnia kompleksowy zestaw funkcji ułatwiających pracę z dokumentami w różnych formatach – wygenerowanych w postaci cyfrowej oraz zeskanowanych i poddanych optycznemu rozpoznawaniu treści. Możliwa jest ich łatwa edycja, w tym poprawianie całych zdań i akapitów, modyfikacja tabel, a także zmienianie układu dokumentu, bez prowadzenia jego ponownej konwersji. Nieskomplikowany interfejs użytkownika i bogactwo funkcji umożliwiają redukcję liczby używanych do edycji dokumentów i eliminują konieczność wykonywania tej samej pracy dwukrotnie.

Zespoły pracowników mogą edytować te same dokumenty PDF w oprogramowaniu FineReader, co pozwala na dzielenie się pomysłami (zaznaczanie fragmentów i komentowanie ich, dodawanie rysunków) oraz zatwierdzanie zmian. Możliwe jest też konwertowanie dokumentów w plikach dowolnego formatu lub zeskanowanych do formatu Microsoft Word i Excel w celu zapewnienia edycji oraz zapisywanie ich w postaci przeszukiwalnych plików PDF zgodnych ze specyfikacją ISO.

Istnieje również wersja FineReader Corporate przeznaczona dla większych firm, która zawiera dwie dodatkowe funkcje. Pierwsza zapewnia porównywanie dokumentów, także zapisanych w różnych formatach. Możliwe jest szybkie identyfikowanie różnic między dwiema wersjami dokumentu, nawet jeśli jeden z nich lub obydwa to nieprzeszukiwalne skany. Listę zmian można wyeksportować w przejrzystej formie komentarzy w dokumencie PDF lub jako poprawki w trybie śledzenia zmian w dokumencie Word.

Druga dodatkowa funkcja to narzędzie automatyzujące wiele zadań w oprogramowaniu FineReader. Może objąć m.in. powtarzające się procesy: rozpoznawanie tekstu (OCR) oraz konwertowanie wielu dokumentów do przeszukiwalnych plików PDF i PDF/A lub do edytowalnych formatów, takich jak Microsoft Word, Excel i inne.

Główne zalety oprogramowania ABBYY FineReader

  • Wyjątkowa jakość rozpoznawania tekstu (OCR)
  • Komfortowa praca z nieprzeszukiwalnymi dokumentami PDF, dzięki szybkiemu rozpoznawaniu tekstu
  • Jedno rozwiązanie do obsługi dokumentów PDF i zarządzania nimi w całej firmie
  • Wydajne porównywanie dokumentów w różnych formatach, w tym nieprzeszukiwalnych skanów
  • Rozpoznawanie tekstu w wielu językach, m.in. inteligentne wykrywanie języka dokumentu oraz obsługa dokumentów wielojęzycznych
  • Funkcja digitalizacji i przetwarzania dokumentów za pomocą edytora OCR
  • Wysoka dokładność przetwarzania i wyodrębniania tabel
  • Optymalizacja kosztów dzięki elastycznemu modelowi kupowania licencji i zarządzania nimi