Trzy pytania do

Jacka Wójcika

Dyrektora handlowego Działu Dystrybucji AutoID Polska

 

Jak duże jest obecnie zainteresowanie rozwiązaniami do optycznego rozpoznawania znaków, skoro coraz więcej dokumentów powstaje od razu w postaci cyfrowej?

W Polsce nadal dość często papierowe dokumenty są skanowane i poddawane optycznemu rozpoznawaniu tekstu, ale w przypadku oprogramowania Fine-
Reader to tylko jedna i wcale nie najważniejsza dzisiaj funkcja. O wiele ciekawsze są: zapewnianie bezpieczeństwa, anonimizacja, podpisy elektroniczne, standaryzacja w celu archiwizacji jak również współpraca przy pracy z dokumentami również
o genezie cyfrowej. Coraz więcej regulacji prawnych narzuca takie wymagania, więc popularność tego oprogramowania szybko rośnie, również w instytucjach państwowych.

Który zaproponowany przez ABBYY model licencjonowania jest najpopularniejszy?

Zdecydowanie ten zapewniający jednoczesny dostęp do aplikacji określonej liczbie użytkowników. Umożliwia on efektywną pracę w przedsiębiorstwach lub instytucjach, w których z narzędzia FineReader korzysta się okazjonalnie. Jest dla nich najbardziej korzystny finansowo, bo koszt w przeliczeniu na jednego pracownika jest najniższy. Ponadto, dzięki identyfikacji użytkowników przez moduł zarządzania licencjami, administratorzy mogą reagować na zmieniające się potrzeby w firmach.

Współpracą z jakiego typu partnerami jesteście zainteresowani?

Aby z nami współpracować, należy przystąpić do programu partnerskiego, który uprawnia do sprzedaży rozwiązań ABBYY FineReader. Dzięki weryfikacji zgłoszeń mamy stuprocentową pewność, że partner, który zarejestrował projekt sprzedażowy jako pierwszy, otrzyma najlepszą cenę dla tego klienta. Początkującym partnerom zapewniamy pełne wsparcie, ale zawsze zdecydowanie zalecamy poszerzanie wiedzy na temat rozwiązań OCR, gdyż to procentuje. Mamy kilku partnerów, którzy wcale nie są dużymi firmami, ale z powodzeniem obsługują wiele instytucji państwowych w swojej okolicy i dobrze na tym zarabiają.