Elastyczne licencjonowanie

Firma ABBYY, producent oprogramowania FineReader, zapewnia kilka metod jego licencjonowania, dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników indywidualnych, firm każdej wielkości, placówek edukacyjnych oraz instytucji państwowych. W każdym przedstawionym dalej przypadku konieczny jest zakup minimum pięciu licencji.

Dowolnej wielkości podmiotom działającym w sieci rozproszonej lub lokalnej (LAN), które na wybranych stanowiskach potrzebują rozwiązania do zarządzania dokumentami i ich edycji, ABBYY rekomenduje wersję stanowiskową. Centralne zarządzanie licencjami (ręczne lub tzw. ciche instalacje, przydzielanie uprawnień poszczególnym pracownikom i odbieranie ich) odbywa się za pomocą modułu menedżera.

Istnieje też opcja zdalnego korzystania z programu FineReader na komputerach stacjonarnych i w rozwiązaniach wirtualizacyjnych, takich jak Microsoft Remote Desktop Services (RDS) oraz Citrix Virtual Apps and Desktops. Wówczas aplikacja wdrażana jest na farmach serwerów, a menedżer licencji wykorzystywany do jej konfiguracji kontroli wykorzystania licencji i przypisywania ich do użytkowników.

Oferowana jest także licencja jednoczesnego dostępu. W tym przypadku aplikację instaluje się na nieograniczonej liczbie stacji roboczych i zarządza nią z wykorzystaniem centralnego menedżera. Klient płaci za liczbę stanowisk, które mogą jednocześnie korzystać z oprogramowania FineReader. Innymi słowy wszyscy pracownicy w firmie mogą korzystać na zasadach zamienności z jednej puli wykupionych licencji.

Generalnym przedstawicielem i dystrybutorem ABBYY w Polsce jest krakowska firma AutoID Polska. Na jej stronie finereader.pl dostępna jest 30-dniowa wersja testowa oprogramowania FineReader. Natomiast rejestracji w programie partnerskim można dokonać pod adresem partner.autoid.pl/new_partner.