Cechą wyróżniającą departament Value+ na tle konkurencji jest rozbudowany Dział Wsparcia Technicznego. Zatrudnieni w nim eksperci świadczą usługi doradcze w zakresie rozwiązań do budowy sieci lokalnych (przewodowych oraz bezprzewodowych) i rozległych, infrastruktury centrum danych (serwery, pamięci masowe, zasilanie awaryjne), oprogramowania (systemy operacyjne, wirtualizacja, bazy danych, oprogramowanie narzędziowe, backup i archiwizacja), rozwiązań ochronnych, monitoringu wideo oraz zunifikowanej komunikacji. W dziale pracują doświadczeni i wysoko wykwalifikowani inżynierowie, których umiejętności poświadczone są licznymi certyfikatami wiodących producentów (Cisco, Dell, EMC, HP, Symantec, Veeam, VMware i innych).

Zespół działu Value+ pomaga partnerom handlowym w ich pracy nad zaawansowanymi projektami – od początkowego etapu, jakim jest analiza potrzeb klienta, przez wdrożenie, aż do jego zakończenia i momentu odbioru przez zlecającego. Wsparcie realizowane jest także przez regularne szkolenia techniczne (również indywidualne dla poszczególnych partnerów i klientów), seminaria i spotkania typu roadshow oraz konferencje.

Paweł Ryniewicz
dyrektor sprzedaży i marketingu ABC Data Value+

W sytuacji, gdy partnerzy mają szansę na przeprowadzenie interesujących projektów, ale nie dysponują wystarczającymi kompetencjami inżynierskimi czy też potrzebują wsparcia podczas prowadzenia zaawansowanych wdrożeń, prowadzony w strukturach ABC Data dział Value+ oferuje rozbudowane portfolio usług posprzedażowych i wdrożeniowych, zapewniając resellerom i integratorom dodatkowe kompetencje w każdej dziedzinie związanej z IT. W ramach współpracy proponujemy również pomoc w utrzymaniu danego rozwiązania.