Portfolio firmy Veeam zostało rozszerzone z uwagi na fakt, że – z powodu skomplikowanej sytuacji licencyjnej, wymogów prawnych lub ograniczeń sprzętowych – niektórych fizycznych serwerów i stacji roboczych nie można poddać wirtualizacji. Rośnie więc ryzyko utraty przechowywanych na nich danych lub dostępu do nich w wyniku awarii sprzętu, błędów logicznych na twardym dysku lub zaszyfrowania przez ransomware.

Dlatego powstało oprogramowanie Veeam Agent dla Microsoft Windows – prosty agent kopii zapasowych, którego zadaniem jest zabezpieczanie plików ze stacji roboczych, fizycznych oraz działających w chmurze serwerów, a także urządzeń końcowych użytkowników łączących się zdalnie z firmową infrastrukturą.
W oprogramowaniu wykorzystano ten sam sprawdzony mechanizm zarządzania zabezpieczanymi danymi, jaki stosowany jest w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication (działanie obu narzędzi można zintegrować w przypadku, gdy Veeam Backup & Replication działa w środowisku wirtualnym VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V). Po wykonaniu pierwszej pełnej kopii zapasowej Veeam Agent dla Microsoft Windows tworzy kopie przyrostowe i umieszcza w nich tylko nowe bloki danych oraz bloki zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii. Dzięki temu kopie zapasowe są tworzone szybko i zajmują minimalną ilość miejsca w pamięci masowej.

Nowości w wersji Veeam Agent dla Microsoft Windows 2.2

– Współpraca z najnowszymi wersjami oprogramowania Microsoft
– Scentralizowane wdrażanie agentów Veeam i zarządzanie nimi (wymagane rozwiązanie Veeam Backup & Replication)
– Kopie zapasowe w usłudze Microsoft OneDrive
– Funkcja wykonywania kopii tylko zmienionych bloków danych