Obsługa takich podmiotów w zakresie dostaw IT to zajęcie zapewniające stały zysk i bardzo przyszłościowe. Rosną oczekiwania pacjentów dotyczące jakości obsługi medycznej, czego konsekwencją jest potrzeba gromadzenia jak największej ilości danych o chorych, które mogą być wykorzystane w procesie leczenia. Wpływają na to również odszkodowania wypłacane pacjentom przez placówki ochrony zdrowia albo ich ubezpieczycieli. Coraz częściej dokonywana jest także rejestracja wideo przebiegu skomplikowanych operacji zarówno w celach archiwizacyjnych, jak i edukacyjnych.

Sprzedaż rozwiązań IT szpitalom to jednak niemałe wyzwanie. Większość resellerów ma kompetencje umożliwiające dostarczenie komputerów, drukarek czy stworzenie prostej sieci. Niewielu jest w stanie oferować specjalistyczne rozwiązania dla placówek ochrony zdrowia, które należy dostosować do warunków w każdej z nich i konsultować z różnymi specjalistami. Trzeba brać przy tym pod uwagę takie czynniki, jak: bezpieczeństwo danych, niezawodność, stałość różnych parametrów w czasie, szybkość działania oraz specyfikę funkcjonowania poszczególnych oddziałów szpitalnych i stosowanych w nich procedur medycznych.

 

Przede wszystkim szkolenia

Problemów i wyzwań, z którymi resellerzy i integratorzy mogą się spotkać podczas konstruowania oferty dla placówek ochrony zdrowia, jest wiele. Dotyczą głównie wiedzy związanej z oferowanymi rozwiązaniami, ale także umiejętności rozmawiania ze specyficznym klientem, jakim niewątpliwie są instytucje medyczne. Ich pracownicy bowiem często niechętni są wdrażaniu rozwiązań inicjujących zmiany pewnych utartych od lat procedur, nawet jeśli długofalowo nowe urządzenia i systemy zapewnią optymalizację pracy placówki i jej personelu. W umiejętnym zaprezentowaniu korzyści płynących z wdrożenia nowoczesnych specjalistycznych rozwiązań IT może pomóc właśnie Alstor, jako dystrybutor z wartością dodaną, od lat wspierający resellerów w tym zakresie.